Logo
  • Partnerbijdrage
  • Achtergrond
  • 25 januari 2024
  • Robidus

Duurzame inzetbaarheid: waarom de MDIEU-subsidie ook voor jouw organisatie interessant is

Als werkgever is het fijn om actief te investeren in de gezondheid en veerkracht van je personeel om zo uitval te voorkomen. Want naast alle kosten en capaciteitsissues die uitval met zich meebrengt, dwingt het HR-professionals vaak veel tijd en energie te besteden aan verzuimbegeleiding. Met andere woorden: het blussen van brandjes en het voldoen aan regelgeving wordt prioriteit. Alles gericht op het snel weer aan het werk krijgen van je werknemers.

Beeld Duurzame inzetbaarheid: waarom de MDIEU-subsidie ook voor jouw organisatie interessant is

Wanneer we samen investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, dragen we niet alleen bij aan de bedrijfsdoelstellingen, maar ook aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarom heeft de overheid actie ondernomen en de MDIEU-regeling geïntroduceerd. Deze regeling stimuleert werknemers om vitaal en met voldoening hun pensioen te halen. Zo wordt duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot.

Subsidie op helft kosten DI-programma’s

De MDIEU-regeling subsidieert de helft van de kosten van inzetbaarheidsprogramma’s. De regeling helpt dus bij het verlichten van financiële lasten en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een win-winsituatie!

Specifieke VUT-regeling: vervroegde uittreding

Maar niet voor iedere werknemer speelt duurzame inzetbaarheid nog een rol in hun arbeidsperspectief. Denk bijvoorbeeld aan mensen in zware beroepen, zij hebben vaak moeite om tot hun AOW-leeftijd door te werken. Maar ook aan hen wordt gedacht in deze regeling. Om te voorkomen dat zij tegen het einde van hun werkende leven arbeidsongeschikt raken, bevat de MDIEU een aantrekkelijke regeling die vervroegde uittreding (RVU) mogelijk maakt. Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen om deze medewerkers eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen te laten gaan.

Hoe werkt de MDIEU-subsidie?

  • Het programma moet minimaal een waarde hebben van €150.000.
  • De subsidie bedraagt 50%, de overige 50% betaal je dus zelf als werkgever.
  • Als het gaat om de VUT-regeling, dan wordt 75% betaald door de werkgever en 25% door de overheid.
  • De subsidieaanvraag bestaat altijd uit een bedrijfsanalyse en een daaruit voortvloeiend activiteitenplan.

Wanneer doe ik de aanvraag voor de MDIEU-subsidie?

Je kunt dit jaar een aanvraag doen tussen 1 april en 30 juni 2024, en dan is er nog een tweede kans tussen 1 september en 30 november 2024. Er is per tijdvak één pot met geld beschikbaar. Er wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Dus kan het zomaar zijn dat het geld al op is als je te lang aarzelt met aanvragen. Wacht dus niet langer dan nodig is!

Bedrijfsanalyse en activiteitenplan zijn eenvoudig met een specialist

De aanvraag begint met een bedrijfsanalyse. Hier ga je de diepte in en beschrijf je de knelpunten die direct van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in je organisatie. Daarna is het tijd om die inzichten om te zetten naar concrete acties in het activiteitenplan, waarbij het de bedoeling is dit plan uit te voeren binnen een tijdspanne van 24 maanden vanaf de startdatum.

Het aanvraagproces voor de MDIEU en RVU kan als uitdaging worden gezien. Vooral als het plaats moet vinden naast de reguliere werkzaamheden, Maar gelukkig zijn er partijen zoals Robidus die helpen bij het aanvraagproces en het opstellen van de inzetbaarheidsprogramma’s. De regeling voorziet hier zelfs in doordat deze specialisten tot een bedrag van €5.000 worden meegesubsidieerd.

Projectadministratie 

Is de toekenning van de MDIEU-subsidie binnen, dan begint het échte werk. De overheid  gaat namelijk pas over tot betaling zodra de registratie en administratie van de activiteiten correct worden teruggekoppeld.
Dit vraagt dus om een gestructureerde aanpak. Alle mooie initiatieven die je als werkgever ontplooit zoals inzetbaarheidsprogramma's of expertbegeleiding wil je daarom goed vastleggen. En dat is niet zomaar ambtelijk gedoe. Op deze wijze kan de overheid namelijk monitoren of en welke programma's echt werken. En het geeft werkgevers de kans om te leren en zaken te finetunen als dat nodig is.

Inzetbaarheidsprogramma’s

Gezien de voorwaarden is het helder dat een individueel sportschoolabonnement of een interventie voor een medewerker niet in aanmerking komt voor de MDIEU-subsidie. Het moet echt gaan om een goed doordacht inzetbaarheidsprogramma dat aansluit bij de situatie van de organisatie.

Een voorbeeld van zo’n inzetbaarheidsprogramma is LifeCheck. Dit is een platform dat direct toegang geeft tot echte zorgprofessionals. Werknemers kunnen dan anoniem praten met een huisarts, coach of diëtist. En er zijn tal van lifestyle-programma’s te volgen die het welzijn van je werknemers op korte en lange termijn bevorderen. Het LifeCheck-platform is makkelijk in het gebruik, waar en wanneer je maar wilt.

Door het vroegtijdig bespreken van twijfels, zorgen of klachten mogelijk te maken zorgt LifeCheck ervoor dat werknemers concrete handvatten krijgen om verder te kunnen. Soms alleen al door gewoonweg een luisterend oor te bieden of een steun in de rug te zijn. Hiermee voorkom je dat kleine zorgen of klachten mogelijk groter worden en draagt LifeCheck bij aan gezondere, vitalere en weerbare werknemers.

Veel werkgevers die LifeCheck aanbieden, hebben gebruik kunnen maken van de MDIEU-subsidie.

MDIEU-scan

Doe de MDIEU-scan om snel te achterhalen of jouw inzetbaarheidsplan in aanmerking komt voor de subsidie. De scan laat ook zien welke acties eventueel nog nodig zijn om in aanmerking te komen voor de MDIEU-subsidie. Meer weten? Ga naar robidus.nl/mdieu.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.