Logo
  • Achtergrond
  • 29 mei 2023
  • Juliette Zwagemakers

Duurzame inzetbaarheid verplicht onderdeel jaarrekeningen: 5 stappen om aan deze nieuwe eis te voldoen

Voor de jaarrekening van dit jaar is het voor bedrijven met (meer dan) 250 werknemers nodig om te vermelden hoe ze de duurzame inzetbaarheid van hun personeel verbeteren. Veel HR-afdelingen zijn hier nog niet mee bezig. Daarom in dit artikel vijf stappen hoe aan deze nieuwe eis voldaan kan worden. Inclusief 25 KPI’s waarop de duurzame inzetbaarheid gemeten kan worden.

Beeld Duurzame inzetbaarheid verplicht onderdeel jaarrekeningen: 5 stappen om aan deze nieuwe eis te voldoen

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven vanaf de jaarrekening van dit jaar te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Deze eis geldt voor bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van minstens 40 miljoen. Het moet ervoor zorgen dat er meer aandacht is voor duurzaamheid, waartoe ook de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt gerekend.

Impact duurzame inzetbaarheid kans voor employer branding

Juliette Zwagemakers, algemeen manager van Workplace Giving: “Bedrijven moeten niet alleen laten zien dat ze aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid, ze moeten in jaarverslagen het tastbare resultaat van hun inzet aantonen. Deze vijf stappen helpen HR-afdelingen daarbij. Zo voldoen organisaties aan deze nieuwe eis voor jaarverslagen en ontstaan er nieuwe kansen op het gebied van employer branding. In de huidige arbeidsmarkt is dat beslist geen overbodige luxe.”

Vijf stappen om de impact van duurzame inzetbaarheid te meten

1: Zorg voor goede samenwerking

Accountants verzamelen in de regel alle bedrijfsdata, maar voor deze nieuwe eis is een goede samenwerking tussen finance en HR nodig. Verzamel samen relevante data en werk gezamenlijk aan rapportages. Meet tastbare verbeteringen in het welzijn van medewerkers ten behoeve van de jaarrekening én employer branding.

2: Kies uit meer dan 25 KPI’s

Bepaal vooraf een aantal KPI’s die de verbetering op het gebied van duurzame inzetbaarheid meetbaar maken. Maak onderscheid tussen de mentale, fysieke en sociale gezondheid en ontwikkel voor elk aspect KPI’s.

  • Mentale KPI’s zijn: verzuim, personeelsverloop, veranderbereidheid, verveling, mate van interesse in werk, mate van uitdaging, werkdruk, hoeveelheid stress, emotionele belasting, betrokkenheid, trots, enthousiasme, mate van autonomie, nachtrust, ontwikkelingskansen, werkenergie en mate van verbinding;
  • Fysieke KPI’s zijn: mate van beweging, voedingsgewoonten, hoeveelheid slaap, leeftijd, energieniveau, mate van goede en slechte gewoonten, mate van herstel en gewichtsverlies;
  • Sociale KPI’s zijn: teamgeest, of er op een leuke manier contact met collega's is, competitie-element, maatschappelijke betrokkenheid van werkgever, of er een goed doel ondersteund wordt en of het werk corona-proof is.

3: Zorg voor engagement

De directie stelt een plan en begroting vast, waarin prioriteiten worden gesteld op basis van de vooraf besproken KPI’s. Bespreek welke verantwoordelijkheden interne en externe belanghebbenden hebben, evenals wie wanneer welke metingen doet op bestuurs- en uitvoerend niveau.

4: Monitor en rapporteer

Rapporteer en audit gedurende het boekjaar om voortgang en impact te meten. Bevraag werknemers regelmatig en verzamel bedrijfsdata over de vooraf bepaalde KPI’s. Streef naar een dashboard waarin je in een oogopslag ziet of er bijvoorbeeld minder verzuim en verloop is en hoe het met de mentale, fysieke en sociale gezondheid van werknemers gesteld is.

5: Bereken financiële impact

Bepaal welke financiële impact de investeringen hebben op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zorgt een vitaliteitsprogramma voor meer gezonde werknemers en dus minder verzuim? Dan is dat de ROI van de investering in duurzame inzetbaarheid. Deze ROI is ook de businesscase voor vitaliteitsbeleid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.