Logo
  • Opinie
  • 11 november 2021

Werknemer verplichten tot coronatest lijkt juridisch gezien geen bezwaar

Dat concluderen hoogleraren en universitair docenten arbeidsrecht van de Universiteit Leiden in een opinie in Trouw.*

Werknemer verplichten tot coronatest lijkt juridisch gezien geen bezwaar

In lijn met Hoge Raad rechtspraak verwachten de wetenschappers dat de eis van een werkgever om een vaccinatiebewijs dan wel negatieve test te tonen in werksituaties waarin de kans op het overdragen van covid reëel is, juridisch is toegestaan.

“Een verplicht vaccinatiebewijs kan spanning opleveren met het grondrecht van godsdienstvrijheid. Maar dat probleem doet zich niet voor bij het alternatief, het kunnen tonen van een negatieve test”.

De auteurs stellen dat de Wet publieke gezondheid, die volgens de Minister werkgevers geen mogelijkheid biedt een vaccinatiebewijs te eisen, los staat van de verantwoordelijkheid van werkgevers om in het belang van de veiligheid op de werkplek maatregelen te treffen.

Vervolgd wordt met de AVG, die het verwerken van gezondheidsgegevens in beginsel verbiedt. Hierop zijn volgens de auteurs echter uitzonderingen mogelijk, zoals ‘redenen van zwaarwegend algemeen belang’ of omdat de verwerking van die gegevens noodzakelijk is ‘gelet op de verplichtingen van’ in dit geval de werkgever.

Geen test vragen van personeel in ziekenhuizen lijkt volgens hun onhoudbaar.

De opinie wordt als volgt afgesloten:

“Het zou wenselijk zijn om uitdrukkelijk in de wet op te nemen dat werkgevers hun werknemers een bewijs van vaccinatie of negatieve test mogen vragen plus de criteria. Tot die tijd is er ruimte voor verantwoord handelen door werkgevers, zo nodig te toetsen door de rechter”.

En ook vandaag verscheen een lezenswaardig artikel van arbeidsrechtadvocaten Van Baarsel en Kolk met de titel:

'Dit p(r)ik ik niet! Een (indirecte) vaccinatieplicht op de werkvloer?'

Zij concluderen dat werkgevers geen juridische mogelijkheden hebben om hun werknemers (direct) te verplichten zich te laten vaccineren. Wel is het in uitzonderlijke situaties denkbaar dat aan een weigering van de werknemer zich te laten vaccineren in combinatie met de weigering gehoor te geven aan andere preventieve maatregelen, arbeidsrechtelijke gevolgen worden verbonden.

Wordt, ongetwijfeld, vervolgd.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.