Logo
  • Nieuws
  • 7 mei 2013
  • Mattia Savenije advocaat Van Diepen van der Kroef

Mag je een e-sigaret roken op de werkplek?

Een e-sigaret geeft geen hinder of overlast. Mogen werknemers deze zogeheten Shisha-pen dan op de werkplek roken?

Beeld Mag je een e-sigaret roken op de werkplek?

De e-sigaret valt niet onder de Tabakswet. Art. 1 Tabakswet bepaalt immers dat onder tabaksproducten wordt verstaan: producten die voor roken (…) en die, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaan (…). De e-sigaret voldoet niet aan deze omschrijving. Art. 11a Tabakswet, welke ziet op de verplichting van de werkgever om de werknemer te voorzien in een werkplek waarin zij vrij zijn van hinder of overlast door roken van anderen gaat wat betreft de e-sigaret dan ook niet op.

Werkplek

Het roken van een e-sigaret danwel Shisha-pen op de werkplek is dan ook in beginsel niet in strijd met het rookverbod (op de werkplek). Om eventuele discussies te voorkomen wordt het gebruik van dergelijke producten op de werkvloer/ binnen het bedrijfspand veelal beperkt of uitgesloten in het huishoudelijk reglement van de werkgever. De werkgever zou met een beroep op het instructierecht aan de werknemers te kennen kunnen geven dat het met betrekking tot de goede orde in de onderneming binnen de onderneming niet is toegestaan om gebruik te maken van een e-sigaret danwel Shisha-pen.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.