Logo
  • Nieuws
  • 6 augustus 2020
  • Bron: Ministerie van SZW

Heeft u uw coronaprotocol al in de RI&E opgenomen?

Sociale partners hebben coronaprotocollen opgesteld voor hun sector. Daarin geven zij aan welke maatregelen zij in hun sector of branche nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Een coronaprotocol heeft echter geen juridische status binnen de Arbeidsomstandighedenwet.

Beeld Heeft u uw coronaprotocol al in de RI&E opgenomen?

Ieder bedrijf of instelling moet daarom het risico op besmetting met het coronavirus, en de manier waarop de werkgever dit risico beheerst opnemen in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Arbocatalogus

Een door sociale partners gemaakte arbocatalogus kan daarbij helpen. Daarin staan maatregelen beschreven waarmee kan worden  voldaan aan de arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie SZW gebruikt de arbocatalogus als uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving. Wanneer de arbocatalogus positief getoetst is door de Inspectie SZW kunnen bedrijven en instellingen ervan uitgaan dat zij voldoen aan de arbowet- en regelgeving.

Bekijk meer informatie over het toetsen van de arbocatalogus.
 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.