Logo
  • Nieuws
  • 22 april 2014
  • Lianne Bouman

Zwangerschaps- of ouderschapsverlof geen 30%-regeling-obstakel

De 30%-regeling mag in beginsel niet worden toegepast zodra het bruto jaarinkomen lager is dan het salarisnorm. Door zwangerschap kan deze salariseis voor een uit het buitenland aangetrokken werkneemster lager uitvallen, waardoor de 30%-regeling niet kan worden toegepast. Voor deze situatie is de regeling aangepast.

Beeld Zwangerschaps- of ouderschapsverlof geen 30%-regeling-obstakel

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu in een uitvoeringsregeling bepaald dat voor de berekening van het brutojaarinkomen kan worden gedaan alsof er geen zwangerschaps- en bevallingsverlof is opgenomen. Hierdoor hoeft de werkgever geen rekening te houden met het daadwerkelijk genoten loon tijdens het verlof. Een zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft geen spaak in het wiel te steken voor het toepassen van de 30%-regeling.

Ouderschapsverlof

Deze regeling geldt ook voor werknemers die ouderschapsverlof opnemen en daardoor niet aan de salarisnorm voldoen.

Salarisnorm

De overheid stelt jaarlijks de salarisnorm vast. Voor 2014 gelden de volgende bruto jaarsalarissen, inclusief 8% vakantiegeld:

  1. Kennismigranten jonger dan 30 jaar: 38.465,28 euro
  2. Kennismigranten vanaf 30 jaar: 52.462,08 euro
  3. In Nederland afgestudeerde vreemdeling: 27.565,92 euro
  4. EU Blue Card: 61.469,28 euro

Seminar: Wet Modern Migratiebeleid en Wet Arbeid Vreemdelingen

Alle regels & procedures bij het aannemen van buitenlandse werknemers


Nederland heeft nog altijd veel behoefte aan buitenlandse werknemers. De praktijk leert dat de procedures voor het legaal in Nederland kunnen werken en wonen voor buitenlandse werknemers en hun werkgevers complex zijn. Daarom krijgt u in dit seminar uitgebreide informatie over het toepassen van de wet modern migratiebeleid en de wet arbeid vreemdelingen. Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.