Logo
  • Nieuws
  • 18 oktober 2021

Wet WIEG: minder aanvragen dan verwacht

Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof verder uitgebreid. Medewerkers die in loondienst werken, kunnen vanaf die dag tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen na een bevalling van hun partner. Vanaf het moment dat de regeling inging, zijn er een kleine 70.000 aanvragen gedaan voor het extra betaald partnerverlof.

Beeld Wet WIEG: minder aanvragen dan verwacht

Dit getal ligt een stuk lager dan men aanvankelijk had verwacht. De verwachting was namelijk dat in ieder geval duizenden mensen meer het verlof zouden aanvragen. Het ministerie van Sociale Zaken had een prognose opgesteld voor de tweede helft van 2020: 36.000 aanvragen. Uiteindelijk viel dit getal uit op 29.000 aanvragen. Voor 2021 is de verwachting dat er in totaal 95.000 aanvragen worden ingediend. De teller van partners die het verlof aanvroegen, stond op 28 juni 2021 op 39.553.

Wet WIEG: Nieuwe regels voor nieuwe ouders

In deze context gaat het om de Wet Invoering Extra Geboorteverlof, wat toevalligerwijs leidt tot de afkorting WIEG, ook wel Aanvullend Geboorteverlof genoemd. Dit houdt in dat een partner nu ook recht heeft op vijf weken aanvullend geboorteverlof, naast het oorspronkelijke geboorteverlof van een week.

De gedachte achter deze nieuwe regeling is om de traditionele rolverdeling van een gezin los te laten. Een rolverdeling waarbij de vrouw vaker parttime gaat werken na de bevalling van een kind, en ook nog eens minder gaat verdienen en meer zorgtaken op zich gaat nemen dan haar partner. De Weg WIEG zou de inzetbaarheid van werkende vrouwen moeten vergroten en meer binding regelen tussen ouder en kind.

Een volgende stap voor de wet WIEG

Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op een vergoeding van UWV tijdens de eerste 9 weken van hun verlof. Hierin krijgen ouders gedurende deze 9 weken een vergoeding, de weken moeten wel vallen in het eerste levensjaar van het kind. Het gaat om een vergoeding van 50% van het dagloon, het bedrag dat u omgerekend op een werkdag zou verdienen. De overheid geeft hierbij een krachtig signaal af: ouder wordt u met z’n tweeën. Met deze nieuwe regeling kunnen de partners van de moeders meer tijd met hun kind doorbrengen, omdat hier nu veel meer ruimte voor is.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.