Logo
  • Nieuws
  • 13 mei 2008
  • Mariel Hovemann

Werkgeversbijdrage kinderopvang veel lager

Een veel lager dan geplande werkgeversbijdrage is een belangrijke oorzaak voor de actuele tekorten van de overheid op de kinderopvang. Dat blijkt uit een analyse door het bureau Buitenhek Management & Consult in Utrecht.

Beeld Werkgeversbijdrage kinderopvang veel lager

De tekorten op de kinderopvang (470 mln. euro over 2007) worden door het kabinet uitsluitend toegeschreven aan de sterke groei van de kinderopvang. Tussen de 330 euro en 200 mln. euro van het tekort is volgens het bureau echter toe te schrijven aan het te kort schieten van de werkgeversbijdrage. Ook dit jaar zal daardoor volgens het bureau een substantieel tekort van meer dan 300 mln. euro ontstaan.

 

Uitgangspunt bij invoering van de Wet kinderopvang in 2005 was dat werkgevers éénderde van de kosten voor hun rekening zouden nemen. Op basis van dat uitgangspunt hadden werkgevers vorig jaar 800 mln. euro moeten bijdragen aan de kinderopvang. In werkelijkheid belastte de overheid in 2007 slechts 469 mln. euro door aan werkgevers.

 

Uit de analyse blijkt dat werkgevers in 2004 nog bijna 700 mln. euro aan kinderopvang meebetaalden. Ondanks de sterk toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, de sterke groei van de economie en de groei van de kinderopvang is dat bedrag in 2007 gedaald tot minder dan 470 mln. euro. Een daling van ruim 30 procent. Niet alleen nominaal maar ook relatief is de bijdrage van werkgevers sinds 2004 gedaald. Over 2007 blijken werkgevers éénvijfde (20 procent) bij te dragen aan de kinderopvang van werknemers. In 2004 was dat nog meer dan de helft.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.