Logo
  • Nieuws
  • 12 juni 2008
  • Arzu Kokeng

Uw welverdiende zomerrust begint met deze tips

Ook HR-talent moet af en toe kunnen 'herbronnen', het werk achter zich laten en een welverdiende vakantie opnemen. Volgens de wet heeft u minimaal recht op vier keer het aantal uren dat u per week werkt. Hoe zit het nu precies met de juridische kant van uw vakantie?

Beeld Uw welverdiende zomerrust begint met deze tips

Wist u bijvoorbeeld dat u de nog niet opgenomen vakantiedagen van uw vorige werkgever kunt meenemen naar uw nieuwe werkgever? De nieuwe werkgever is verplicht dit toe te staan. Uw oude werkgever moet u dan een verklaring meegeven over het aantal vakantiedagen waar u nog recht op heeft. Hieronder nog meer regels:  

 

Vakantiedagen opnemen

Uw werkgever mag uw verzoek weigeren wanneer door uw vakantie het bedrijf in de problemen komt of wanneer er is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst of cao dat er andere tijden zijn waarop de vakantie moet worden opgenomen. Nadat u uw vakantiewensen hebt ingediend, heeft de werkgever twee weken de tijd om bezwaar te maken. Doet de werkgever dit niet, dan is uw vakantiewens akkoord. U bent verplicht om het minimum aantal vakantiedagen, verspreid over meerdere periodes en soms zelfs over uren, op te nemen. Niet opgenomen vakantiedagen vervallen na vijf jaar.

 

Vakantiedagen ruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden
Het kan zijn dat u aan het einde van de 12 maanden die volgen op het einde van uw vakantiedienstjaar nog vakantiedagen over hebt. U kunt met uw werkgever overleggen dat u deze dagen ruilt voor bijvoorbeeld een vergoeding of cursus. Deze afspraken moeten dan schriftelijk worden vastgelegd. Zwangerschapsverlof of bevallingsverlof mogen nooit worden gezien als vakantie. Soms kunnen vakantiedagen wel  ingeleverd worden voor calamiteitenverlof. Ook ziektedagen kunnen worden omgeruild tegen vakantiedagen, maar dit moet u schriftelijk afspreken met uw werkgever.

 

De werknemer kan wèl zijn vakantie nemen, maar doet het niet

Voorbeeld: U leeft voor uw werk en houdt niet van vakantie.

In dit geval heeft u juridisch geen recht meer op de uitbetaling van vakantiegeld. Als de werkgever uw werklust toch wil belonen met het vakantiegeld dat overeenstemt met de niet-opgenomen vakantiedagen, dan heeft dit bedrag juridisch niet het karakter van vakantiegeld, maar van een premie. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij uw recht om uw vakantiedagen op te nemen, op geen enkele wijze heeft belemmerd.

 

Mogen opgespaarde wettelijke vakantiedagen worden afgekocht?

Nee. Wettelijke vakantiedagen mogen nooit worden afgekocht. Dat is alleen toegestaan bij de extra vakantiedagen, de zogenaamde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In het verleden ging het Ministerie van SZW er vanuit dat wettelijke vakantiedagen uit vorige jaren bovenwettelijk werden. Deze interpretatie van de vakantiewetgeving is verworpen door een uitspraak van het Europees Hof van 6 april 2006. Het afkopen van wettelijke dagen is dus nooit toegestaan.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.