Logo
  • Opinie
  • 19 december 2014

Toch geen verbod nulurencontracten in de zorg?

Een ministeriële regeling met betrekking tot een verbod op nulurencontracten in de zorgsectoren is nu niet noodzakelijk. Dat heeft de Stichting van de Arbeid onlangs aan minister Asscher laten weten. De Stichting gaat ervan uit dat sociale partners in de zorgsectoren over dit onderwerp voor 1 juli 2015 cao-afspraken maken die vergelijkbaar zijn met de afspraken van de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg ('VVT').

In het onderhandelaarsakkoord CAO VVT zijn de uitgangspunten met betrekking tot de nulurencontracten in de zorg opgenomen. De belangrijkste uitgangspunten zijn dat er een bepaalde continuïteit moet bestaan in de relatie tussen cliënt en de medewerker, dat pieken in het werkaanbod moeten kunnen worden opgevangen, dat de zorgaanbieder kwalitatief en betrouwbare zorg moet kunnen leveren en dat de medewerker de vaardigheden kan bijhouden die voor een deskundige uitoefening van de functie noodzakelijk zijn. CAO-partijen hebben verder met elkaar afgesproken dat het gebruik van nulurencontracten tot het uiterste wordt beperkt.

Gelet op de brief van de Stichting van de Arbeid en de afspraken die in de CAO VVT zijn gemaakt, is het maar de vraag of er nog een verbod op nulurencontracten in de zorg zal komen.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.