Logo
  • Blog
  • 31 juli 2020

Riemen vast… over besparing personeelskosten KLM

Er kan sprake zijn van enige turbulentie…
Een verlies van een kleine 800 miljoen euro in het 2e kwartaal.
De benutting van de capaciteit blijft beperkt tot circa 30%.
Mondkapjes verplicht, anders volgt een ‘notice of violation’ van de gezagvoerder. Of maakt het toestel een landing om je van boord te zetten. Dit is allebei gebeurd onlangs.
Het banenverlies wordt vooralsnog geschat op 4.500 tot 5.000.

De regering wil KLM best een helpende hand toesteken. Maar voert ook graag loonpolitiek. De nivelleringsdrang is altijd groot geweest in Den Haag. Terwijl ze toch duinen om de hoek hebben. Je zou denken dat de bewoners van de hofstad wel gewend zijn aan een beetje hoogteverschil. Maar ja, de ingrepen in de bankiersbeloningen smaken naar meer. Dus moet iedereen die meer dan 3x modaal verdient er aan geloven bij de ‘blauwe familie’. Kan dat zo maar?

Vakbonden in verweer

De vakbonden zijn altijd een factor van betekenis bij de KLM. Er zijn er ook nogal wat, naast de bekende namen zoals FNV, CNV en Unie, is er ook de VNC (voor cabinepersoneel) en VNV (voor piloten). De organisatiegraad is ongekend hoog, bij het ‘vliegend personeel’ is een ruime meerderheid lid. De vakbonden hebben overleg gevoerd met het ministerie. En de gang naar de rechter al verkend. En die zou wel eens succesvol kunnen zijn. De ingreep druist namelijk in tegen de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de wet op de loonvorming. En staat op gespannen voet met grondrechten zoals vastgelegd in internationale verdragen (International Labour Organisation).
Ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden steunt de rechter niet gemakkelijk zoals we uit ervaring weten. Daar heb je op enigerlei wijze de medewerking van medewerkers bij nodig, bijvoorbeeld via ‘goed werknemerschap’.
De overheid zou alleen kunnen ingrijpen via een speciale wet, maar die wet moet dan wel een algemeen en landelijk karakter hebben. De wet geldt immers voor ons allemaal.

Ontslagen

De besparing op personele kosten zal dus vooral via het verminderen van arbeidsplaatsen moeten komen. Tsja, met dit bijltje hebben we vaker gehakt bij HR… En dus wordt een brede mix ingezet: beëindigen tijdelijke contracten, stopzetten externe inhuur, natuurlijk verloop, vrijwillig vertrek (inmiddels 2.400 mensen in de vertrekhal) en onvermijdelijk, gedwongen ontslag. Het is te hopen dat deze laatste groep mensen een andere bestemming kunnen vinden nu we leven in corona-land. Aan HR zal het niet liggen, die zet alles in om de ondervonden hinder van de turbulentie zoveel mogelijk te beperken.

Hoe zit het eigenlijk met een HR-vakbond? Voor je weet maken anders de salarissen een harde landing…

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.