Logo
  • Nieuws
  • 31 oktober 2019

Pensioenakkoord: 40% werkgevers bereid oudere werknemers te compenseren

Naar alle waarschijnlijkheid treedt het Pensioenakkoord vanaf 1 januari 2022 in werking. Dat lijkt nog ver weg, maar werkgevers doen er goed aan om nu alvast op het nieuwe akkoord voor te bereiden. Zowel jonge als oudere werknemers verwachten straks een compensatie voor de aanpassingen in het pensioen en kijken dan als eerste naar de werkgever. Het is daarom belangrijk om nu alvast te kijken of en op welke manier er eventueel sprake is van compensatie. En welke financiële impact dit heeft op de bedrijfsvoering. 

Beeld Pensioenakkoord: 40% werkgevers bereid oudere werknemers te compenseren

Dat zegt Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland. Hij zegt dit naar aanleiding van onderzoek van het adviesbureau onder 200 werkgevers in Nederland. Daaruit blijkt dat een op de drie werkgevers in het MKB (tot 49 werknemers) zegt geen kennis te hebben van de inhoud van het Pensioenakkoord. Werkgevers met meer dan 50 werknemers zijn beduidend beter op de hoogte; 92% zegt te weten van het akkoord. Maar ook daar is nog veel te winnen. Slechts 18% van alle werkgevers zegt daadwerkelijk alle details uit het akkoord te kennen én te kunnen uitleggen. 

Naar alle waarschijnlijkheid treedt het Pensioenakkoord vanaf 1 januari 2022 in werking."Dat lijkt nog ver weg, maar werkgevers doen er goed aan om nu alvast op het nieuwe akkoord voor te bereiden," zegt Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland: "Zowel jonge als oudere werknemers verwachten straks een compensatie voor de aanpassingen in het pensioen en kijken dan als eerste naar de werkgever. Het is daarom belangrijk om nu alvast te kijken of en op welke manier er eventueel sprake is van compensatie. En welke financiële impact dit heeft op de bedrijfsvoering. Dan weet iedereen waar hij aan toe is, en krijg je niet te maken met onaangename verrassingen."

40% werkgevers bereid oudere werknemers te compenseren

Een van de meest ingrijpende veranderingen in het Pensioenakkoord is de pensioenpremie. Op dit moment wordt er vaak nog gewerkt met staffels; hoe ouder de werknemer, hoe meer premie hij of zij ontvangt. In het nieuwe akkoord wordt de premie-inleg voor alle leeftijden gelijk getrokken. Ouderen kunnen daardoor minder premie inleggen, met een mogelijk tekort als gevolg. Heemskerk: "De grote vraag is wie dit verschil financieel gaat compenseren. 46% van de werkgevers vindt een gelijke premie-inleg passen bij de toekomstplannen van de organisatie. 40% is dan ook van plan om oudere werknemers te compenseren, nu en in de toekomst." Oudere werknemers zijn het beste uit bij grotere organisaties (250+). Zij zijn bereid om werknemers voor een langere periode financieel te compenseren. Een kwart zelfs langer dan vijf jaar, tegenover 0% van de kleinere werkgevers.

Langer doorwerken stuit op problemen

Het Pensioenakkoord is voortgekomen uit de noodzaak om het stelsel toekomstbestendig te maken. Omdat we steeds ouder worden, zullen ook de pensioenkosten stijgen. Een van de maatregelen om deze te drukken, is langer doorwerken. Ruim een op de drie (38%) werkgevers verwacht echter dat dit problemen oplevert binnen de organisatie. Het meest voorkomende argument is dat de gezondheid van medewerkers op het spel komt te staan, wanneer ze langer doorwerken. Meer dan een kwart (27%) van de werkgevers voorziet helemaal geen problemen bij het langer moeten doorwerken, maar zeggen wel hun werknemers hierin te faciliteren. Bijvoorbeeld door opleidingen aan te bieden of aanpassingen te doen in het werk.

Geen weerstand verwacht

Van de werkgevers denkt 15% dat medewerkers in opstand komen als het gaat om de aanpassingen van het pensioen. Het overgrote merendeel verwacht geen weerstand of in ieder geval niet meer dan normaal. Als het gaat over de pensioenregeling voor nieuwe medewerkers zijn werknemers verdeeld. 48% geeft aan zo snel mogelijk een nieuwe regeling in te voeren voor nieuwe krachten. De overige 52% heeft minder haast. Zij geven aan met de hele organisatie in één keer over te stappen.

Kees Swinkels Wealth Corporate Leader bij Mercer Nederland: "De vernieuwing van ons pensioenstelsel is al twaalf jaar lang onderwerp van discussie. Nu er een Pensioenakkoord is bereikt, is het belangrijk dat werkgevers zich voorbereiden op de impact, implementatie en uitvoering ervan. Voor alle werkgevers, en vooral degenen die niet branche-gebonden zijn, is het Pensioenakkoord een kans om opnieuw te kijken naar de arbeidsvoorwaarde pensioen; welke rol dit heeft in het totale arbeidsvoorwaardenpakket en in hoeverre dit aansluit bij de future workforce. Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde, die niet door alle werknemers op waarde wordt geschat. Ondanks dat Nederland volgens Mercer’s Global Pension Index 2019 het beste pensioenstelsel ter wereld heeft. Het Pensioenakkoord geeft werkgevers de kans om met de kennis van nu te kijken naar deze arbeidsvoorwaarde. En de waarde die medewerkers er aan toekennen."

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.