Logo
  • Opinie
  • 13 juli 2017

Pensioen: maak met 'helpende communicatie' keuzevrijheid inzichtelijker

De discussie over ons pensioenstelsel gaat met name over de vervanging van het Nederlandse pensioenstelsel. Belangrijk, maar het duurt nog wel even voordat daar zichtbare resultaten uit komen. Waar het minder over gaat en waar wel snel winst valt te behalen, is de manier van communiceren over alle veranderingen van de afgelopen tijd. Dat moet echt anders. Werknemers hebben al veel te kiezen. Juist nu zou de focus moeten liggen op een andere manier van communiceren: 'helpende communicatie'.

Als HR-professional weet je dat werknemers veel keuzes moeten maken over hun pensioen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de pensioendatum. Daarnaast kunnen werknemers keuzes maken in de hoogte van de uitkering, deeltijdpensioen en wel of geen nabestaandenpensioen. In sommige pensioenregelingen hebben werknemers ook nog keuzevrijheid in de beleggingen en of ze willen doorgaan met beleggen na hun pensionering. Stel dat ze dan ook nog hun eigen pensioenuitvoerder of pensioenregeling mogen kiezen, dan is een beetje hulp hierbij welkom. Het is zaak voor HR-professionals om een pensioenuitvoerder te kiezen of te adviseren die deze hulp biedt in de vorm van moderne en digitale communicatie, waarbij eenvoud en gemak centraal staan.

Ratio vs. emotie

De wettelijke pensioencommunicatie is in de afgelopen jaren niet veel verbeterd en werknemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van alle wijzigingen in hun pensioen. De poging om met Pensioen 1-2-3 eenduidig en helder de boodschap over te brengen, is mislukt. Pensioenuitvoerders hebben de informatie vanuit pensioen 1-2-3 vaak toegevoegd aan hun bestaande informatie. Het informeren is hiermee toegenomen, maar het communiceren bepaald niet. Angst voor mogelijke schadeclaims zorgt daarnaast vaak voor juridisch dichtgetimmerde informatie. Deze rationele teksten bevorderen de leesbaarheid niet en bevestigen alleen maar dat pensioen ‘droge’ kost is. Terwijl pensioen ook om emotie gaat, alleen ervaar je dat pas op langere termijn.

Wat wil de deelnemer?

Er is dus al keuze op de pensioenmarkt, alleen kan de communicatie hierover een stuk eenvoudiger en doelmatiger. Let erop of de pensioenuitvoerder zich vooral richt op de  informatie die de deelnemer wil. Bij een zoekmachine als Google accepteren we ook dat de aangeboden informatie niet 100% volledig is, maar we vinden wel wat we willen weten. Deze targetgerichte communicatie moet ook zijn intrede doen in de pensioencommunicatie om deelnemers meer in control te laten zijn. Ook moet de getoonde tekst visueel worden ondersteund. Eenvoud en gemak zijn de sleutelbegrippen die passen bij deze 'helpende communicatie'.

Verantwoordelijkheid? Dan ook meer bevoegdheid

De verantwoordelijkheid voor het eigen pensioen is al veel meer bij de pensioendeelnemers komen te liggen, alleen voelen zij dat nog niet zo. Als je mensen verantwoordelijkheid geeft, moeten zij ook de bevoegdheden erbij krijgen. Helaas is dit door de verplichtstelling haast onmogelijk gemaakt. Los van de vraag hoeveel vrijheid werkgevers zouden moeten hebben bij de keuze van hun pensioenuitvoerder, zou het goed zijn als ook de keuzevrijheid van deelnemers bij hun pensioenregeling én de begeleiding hierbij een prominentere plek krijgt in discussie over ons pensioenstelsel.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.