Logo
  • Blog
  • 27 juli 2017

Pas op met de Arbeidstijdenwet – zo voorkom je dat je een megaboete krijgt

Onlangs liet de Inspectie SZW weten dat er 131 boetes uitgedeeld zijn aan uitzenders en inleners, met een totaal boetebedrag van €1,3 miljoen. Een lekkere cashcow voor de inspectie, een grote kostenpost voor de betreffende organisaties. Ondanks dat het bij veel bedrijven goed gaat, laat de Inspectie SZW weten dat bij 33 procent van de inspecties overtredingen worden geconstateerd. Veel van deze overtredingen hebben te maken met de Arbeidstijdenwet. Hoe voorkom je dat je (onbewust) de wet niet naleeft?

De Arbeidstijdenwet (ATW) schrijft regels voor over de arbeidstijd, de rusttijden en pauzes van medewerkers. Ondanks dat de wetgeving helder is, kan het voor bedrijven die veel werken met afroepkrachten en flexibel personeel een complex vraagstuk zijn om de ATW goed na te leven. In een rooster bestaan immers vele variabelen. Werk je met afroepmedewerkers, dan weet je bijvoorbeeld vooraf niet of en hoe lang deze medewerkers arbeid gaan verrichten. Ook kan het voorkomen dat ingehuurde medewerkers voor meerdere werkgevers op één dag of in dezelfde week arbeid verrichten – al dan niet op verschillende locaties. Desalniettemin blijf je als werkgever wel verantwoordelijk voor de naleving van de wet. Onderstaande drie tips helpen je om in lijn met de wet te handelen.

1. Registratie en controle

De Arbeidstijdenwet verplicht jou als werkgever om de werk- en rusttijden van je werknemers bij te houden. Per werknemer moet je de begin- en eindtijden van de dienst en de totale tijd aan pauze registreren. Je mag zelf weten hoe je dit vastlegt, als je bij een controle van de Inspectie SZW maar kunt aantonen dat jij je aan de Arbeidstijdenwet houdt. Een goede naleving van de wet begint dus bij de registratie en controle. Veel bedrijven die werken op basis van ploegendiensten zullen gebruik maken van een tijdregistratiesysteem. Medewerkers klokken in en uit voorafgaand en aan het einde van hun dienst. Zo’n tijdregistratiesysteem kan je ook koppelen aan de ATW om ervoor te zorgen dat de werk- en rusttijden overeenkomen met de wet.

2. Rooster met ingebakken wetgeving

Een andere manier om te voorkomen dat u (onbewust) de ATW overtreedt is door te werken met slimme roosters. Veel HR-software en planningsystemen zijn in staat om het rooster te toetsen aan de lokale wet- en regelgeving, zoals de ATW. Door het controleren van uw roosters op de ATW krijgt u inzicht in de knelpunten van het rooster en kan het eventueel tijdig aangepast worden. Tijdens het plannen kan er gekeken worden naar zowel de gewerkte uren (verleden) als geplande diensten (toekomst). Door deze aanpak worden boetes voorkomen, en nog belangrijker: het geeft medewerkers een verantwoord werkpatroon.

3. Ga het gesprek aan

Naast de meetbare kant van de ATW, speelt ook het persoonlijke aspect een rol. Medewerker en werkgever moeten bijvoorbeeld actief het gesprek aan gaan over eventuele andere werkzaamheden bij andere werkgevers. Maar ook afdelingsleiders hebben een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat medewerkers bijvoorbeeld wel pauze nemen, en niet doorwerken. 
Met deze drie tips kan ieder bedrijf – hoe complex het personeelsbestand of rooster ook is – de juiste maatregelen nemen om medewerkers gezond en veilig aan het werk te laten. En uiteraard betaalt die investering zich meermaals terug. Goede omstandigheden zorgen er immers voor dat jouw team productiever, gezonder en gelukkiger is.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.