Logo
  • Nieuws
  • 26 mei 2008
  • Peter van den Hout

Ouders gaan meer betalen voor kinderopvang

Niet de werkgevers maar de ouders gaan meer meebetalen aan de kosten voor kinderopvang. Ouders zullen straks 23 procent in plaats van de huidige 19 procent van de kosten voor hun rekening moeten nemen.

Beeld Ouders gaan meer betalen voor kinderopvang

Dat maakte premier Balkenende na afloop van de ministerraad bekend. Hoewel  regeringspartij CDA er eerder voor pleitte om de werkgeversbijdrage te verhogen, blijft die vooralsnog gehandhaafd op de huidige 28 procent. De overheid draait op voor de resterende 49 procent.

 

Versobering van regeling
De percentages zijn overigens gemiddelden; hoe de lastenverzwaring voor ouders wordt verdeeld over inkomensgroepen en opvangstypen (gastouders en crèches) is nog onderwerp van discussie. Verder heeft het kabinet aangekondigd dat de kinderopvangregeling wordt versoberd.

 

Overigens hebben ouders de mogelijkheid om spaarloon te deblokkeren voor de kosten van kinderopvang. Het bedrag waarover de werknemer binnen de spaartermijn van vier jaar mag beschikken, bedraagt maximaal de eigen bijdrage van de werknemer in de kosten kinderopvang.

 

Extra kosten
Om de schatkist te vrijwaren van de oplopende kosten voor de kinderopvang, gaat het percentage dat de overheid betaalt, omlaag van 53 procent op dit moment naar 49 procent in 2011. Dat betekent niet dat de overheid minder gaat betalen.

 

Tot en met 2011 zegt het kabinet extra subsidies toe van in totaal € 1,6 miljard, waarvan € 0,5 miljard dit jaar al beschikbaar komt. Op dit moment denkt staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs na over hoe de extra kosten voor ouders worden verdeeld over de verschillende inkomensgroepen. Volgens het ministerie van Financiën kan de Wet op de kinderopvang zo worden aangepast, dat de doelstelling voor het aantal werkende moeders niet in gevaar komt.

 

Tip

Als werkgever wordt u weliswaar niet met een hogere bijdrage kinderopvang opgezadeld. Maar, weet u dat u sinds begin dit jaar een groter deel van de kinderopvang betaalt? U draagt nu een vast percentage van 0,34 procent van alle uitbetaalde lonen in Nederland bij. Ook als uw werknemers geen gebruik van kinderopvang maken. Vóór de jaarwisseling lag dat percentage nog op 0,28 procent.

 

Meer over spaarloon en de kinderopvangregeling leest u in het handboek Belonen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.