Logo
  • Nieuws
  • 7 februari 2008
  • Mariel Hovemann

Nieuwe franchise ouderdomspensioen

Ieder jaar past de fiscus de minimale hoogte van de franchise – het eerste gedeelte van het salaris waarover geen particulier pensioen mag worden opgebouwd – aan. In 2008 bedraagt deze € 12.209.

Beeld Nieuwe franchise ouderdomspensioen

Pensioen is uitgesteld salaris en geldt als aanvulling op de AOW-uitkering vanaf 65 jaar. Omdat pensioenuitkeringen bovenop de AOW-uitkeringen komen, mag over het eerste gedeelte van het salaris geen pensioen worden opgebouwd. Dit is de franchise. Partijen mogen zelf kiezen hoe hoog de franchise is, maar de fiscus stelt wel een minimum. Omdat de AOW per 1 januari is verhoogd, is ook de minimumhoogte van de franchise gestegen naar € 12.209, een stijging van ruim 2,8%.

 

Wanneer de jaarlijkse pensioenopbouw maximaal 2,15 of 2,05% is van de pensioengrondslag (het salaris boven de franchise), mag de franchise lager zijn, respectievelijk € 11.151 en € 10.079. Wanneer uw bedrijf in zijn pensioenregeling de minimale franchise hanteert en het salaris van een medewerker per 1 januari 2008 gestegen is met minder dan 2,8%, dan stijgt het te bereiken ouderdomspensioen minder dan het salaris en kan het zelfs dalen ten opzichte van 2007.

 

Dat is niet verboden, maar kan zeker tot vragen leiden. Weet dat het totale inkomen van uw medewerker na 65 jaar niet daalt omdat de AOW hoger is. Verder is het belangrijk te weten dat wat reeds is opgebouwd, niet wordt verlaagd, alleen de toekomstige pensioenopbouw.

 

Als gevolg van de vrij forse stijging van de minimale franchise kan het te bereiken ouderdomspensioen van sommige medewerkers dalen ten opzichte van 2007.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.