Logo
  • Nieuws
  • 21 september 2017
  • Bron: Joblift

Nederlandse bedrijven laten kans op productievere werknemers liggen

Secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker voor het aantrekken van talentvol personeel. Joblift onderzocht met welke arbeidsvoorwaarden bedrijven sollicitanten het afgelopen jaar over de streep probeerden te trekken. Uit de resultaten blijkt onder meer dat onconventionele arbeidsvoorwaarden zoals ongelimiteerde vakantiedagen en het overnemen van een studieschuld snel in populariteit toenemen en dat arbeidsvoorwaarden die de productiviteit van werknemers verhogen opvallend weinig worden aangeboden.

Beeld Nederlandse bedrijven laten kans op productievere werknemers liggen

Secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker voor het aantrekken van getalenteerd personeel. Uit onderzoek van Glassdoor is gebleken dat vorig jaar maar liefst drie op de vijf werkzoekenden bij het uitkiezen van een nieuwe werkgever grote waarde aan secundaire arbeidsvoorwaarden hechtten.

Auto van de zaak en flexibele werkuren meest in het vooruitzicht gesteld

Van ongelimiteerde vakantiedagen tot een voetbaltafel, Joblift onderzocht het aanbod van vijftien meer- en mindervoorkomende arbeidsvoorwaarden gedurende de afgelopen twaalf maanden. Flexibele werkuren (53.542 keer genoemd), een auto van de zaak (27.568 keer genoemd) en de mogelijkheid tot carrièreontwikkeling en verder leren (26.899 keer genoemd) zijn verreweg de meest aangeboden secundaire arbeidsvoorwaarden van het afgelopen jaar. De top 5 wordt gecomplementeerd door een laptop, tablet of smartphone van de zaak (9.337 keer genoemd) en een pensioenregeling (8.485 keer genoemd).

Productiviteitsverhogende voordelen niet populair bij werkgevers

Opvallend is dat voordelen waar bedrijven zelf potentieel het meeste baat bij hebben, de voordelen die gericht zijn op het gezonder en productiever maken van de werknemer, minder populair zijn: op een totaalaantal van meer dan 2 miljoen vacatures werd een sport(school)vergoeding het afgelopen jaar slechts 2.479 aangeboden. Gratis fruit of gezonde maaltijden waren met 2.427 eveneens geen populaire manier om potentiële werknemers te overtuigen. Het verstrekken van een onbeperkt aantal vakantiedagen of de mogelijkheid tot een powernap waren het afgelopen jaar met respectievelijk 149 en 4 vacatures nog schaarser. Opmerkelijk, want uit onderzoek van Forbes blijkt al jaren dat een korte powernap wonderen doet voor de productiviteit.

Ongelimiteerde vakantiedagen en overnemen studieschuld snel populairder

Hoewel het aanprijzen van secundaire arbeidsvoorwaarden nog relatief weinig gebeurt - de vijftien arbeidsvoorwaarden kwamen in slechts 6,6 procent van de onderzochte vacatures voor - groeit het aantal vacatures waarin concrete voordelen in het vooruitzicht worden gesteld over het algemeen snel. Hardste groeiers zijn ongelimiteerde vakantiedagen (een verdubbeling van de 75 vacatures die tussen september 2015 en Augustus 2016 werden uitgeschreven) en het overnemen van de studieschuld (van 95 vacatures naar 168 vacatures). Ook het aantal sportschoolabonnementen en gratis gezonde maaltijden namen met een gemiddelde maandelijkse groei van respectievelijk 6 en 5,3 procent relatief snel toe.

MKB actiever en innovatiever

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) legt bij het aantrekken van personeel meer nadruk op secundaire arbeidsvoorwaarden dan bedrijven met meer dan 200 werknemers. 65,5 procent van de vacatures waarin voordelen werden uitgelicht, waren afkomstig van het MKB. Grote uitschieter was opvallend genoeg het ongelimiteerde aantal vakantiedagen: van de 149 vacatures waarin onbeperkt vakantie in het vooruitzicht werd gesteld, werden er 148 uitgeschreven door middelgrote of kleine organisaties.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.