Logo
  • Nieuws
  • 25 maart 2019
  • Bron: Ministerie van SZW

Kabinet vraagt SER advies over sociale innovatie en inclusieve globalisering

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd de Sociaal-Economische Raad (SER) om vijf adviezen te vragen.

Beeld Kabinet vraagt SER advies over sociale innovatie en inclusieve globalisering

Slimmer werken, flexibel organiseren, co-creatie en dynamisch managen zijn voorbeelden van sociale innovatie die kunnen leiden tot hogere productiviteit en een grotere werknemerstevredenheid. Het kabinet vraagt de SER advies over hoe arbeidsorganisaties sociale innovatie breder en beter kunnen toepassen.

Hoe te komen tot meer inclusieve globalisering is de centrale vraag in een tweede advies. Globalisering leidt tot het opknippen en uitbesteden van productieprocessen en -taken. Dat heeft effect op de inkomens- en vermogensverdeling in ons land. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kosten en baten van globalisering op een inclusieve manier worden verdeeld?

Naast deze twee adviesvragen vanuit het kabinet heeft de Tweede Kamer het kabinet eerder verzocht om drie andere onderwerpen aan de SER voor te leggen. Dat zijn Platformeconomie en werk, Aandacht voor de groeiende groep werkende armen, en Versterking van de positie van jongeren binnen de SER. Het kabinet legt ook deze adviesaanvragen voor aan de SER.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.