Logo
  • Nieuws
  • 21 maart 2008
  • Ineke van de Pas

Geen leden, maar toch een OR

Ook als het laatste lid van de ondernemingsraad uit dienst treedt, is er wel degelijk nog sprake van een bestaande OR. Dat blijkt uit een uitspraak van het Hof in Den Bosch.

Beeld Geen leden, maar toch een OR

Wat was het geval? Een ondernemer vraagt geen instemming van de OR voor de wijziging van een dienstrooster. De OR schakelt een advocatenkantoor in om hen bij te staan in de rechtszaak die volgt. Gedurende het door de werkgever ingestelde hoger beroep vertrekt het laatste lid van de OR.

 

Niet automatisch opgeheven
De advocaat dient zijn declaraties in; de werkgever weigert deze te betalen, waarop het advocatenkantoor zijn werkzaamheden staakt en via een rechtszaak probeert betaling van de vordering af te dwingen. Het Hof (LJN: BB4967) oordeelt dat het ontbreken van leden niet inhoudt dat de OR dan automatisch is opgeheven.

 

Op de advocaat rust als gevolmachtigd vertegenwoordiger van de OR de plicht om in de lopende procedure alle noodzakelijke proceshandelingen te verrichten, zoals het indienen van een verweerschrift. Dat is in deze zaak niet gebeurd. Desondanks wordt het advocatenkantoor in het gelijk gesteld en moet de ondernemer de declaraties alsnog voldoen.

 

LET OP: Een OR kan alleen aan het eind van de lopende zittingsperiode en volgens de weg van artikel 5a WOR worden opgeheven. Het ontbreken van leden betekent dus niet dat de OR daarmee is opgeheven.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.