Logo
  • Nieuws
  • 8 november 2022

Geen compensatie feestdagen roostervrije dag: verboden onderscheid op arbeidsduur

Een werkgever discrimineerde een werkneemster op grond van arbeidsduur door haar niet te compenseren voor de feestdagen die op haar roostervrije dag - de maandag - vielen. Dit oordeelde het College voor de Rechten van de Mens.

Beeld Geen compensatie feestdagen roostervrije dag: verboden onderscheid op arbeidsduur

De werkneemster heeft haar werkgever gevraagd of zij voor de maandag gecompenseerd kon worden. De werkgever heeft dit voor 2020 gedaan, maar weigerde dit voor 2021 te doen.

De vrouw gaf hierop bij het Collega aan dat de werkgever haar discrimineert op grond van arbeidsduur. De werkgever op zijn beurt gaf aan dat de werkneemster er zelf bij aanvang van het dienstverband voor heeft gekozen de maandag vrij te zijn.

De feestdagen vallen verhoudingswijze het vaakst op een maandag. Met name voor deeltijdmedewerkers kan dit tot een nadeel leiden zo heeft het College al eerder in oordelen bepaald. Volgens het College is aan de werkgever om hier rekening mee te houden en te waarborgen dat iedere werknemer een naar verhouding van de arbeidsduur een gelijk aantal uren vrij heeft.

Jaarurensysteem

Een manier om te waarborgen dat elke werknemer hetzelfde aantal vrije (feest)dagen krijgt naar rato van het aantal uren dat de desbetreffende werknemer per week werk,  is het jaarurensysteem. De in deze zaak betreffende werkgever maakt geen gebruik van het jaarurensysteem en heeft ook niet willen toelichten waarom niet aldus het College. Het oordeel van het College is dan ook dat werkgever verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van arbeidsduur.

Volledig oordeel

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.