Logo
  • Nieuws
  • 21 februari 2022
  • Hans Bekkers Binnenlands Bestuur
  • Bron: Binnenlands Bestuur

‘Fossiele’ medewerkers worden flink op kosten gejaagd

De provincie Zeeland maakt werk van de vermindering van CO₂-uitstoot. Ambtenaren van de provincie Zeeland die in 2024 nog met hun benzine- of dieselauto naar het werk komen, krijgen hun kilometers niet langer vergoed. En ook de kosten voor parkeren zijn dan niet meer te declareren. Die vergoedingen worden alleen nog verstrekt aan medewerkers die zich duurzaam verplaatsen.

Beeld ‘Fossiele’ medewerkers worden flink op kosten gejaagd

Het stimuleren van het verduurzamen van het reisgedrag van ambtenaren is onderdeel van het provinciale beleid om de uitstoot van CO₂ te verminderen. Dit en volgend jaar gelden nog als overgangsjaren, maar per 1 januari 2024 moet de overstap naar volledig duurzaam vervoer voor eigen personeel een feit zijn. Dat is in het kort het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Elektrische fiets

In de tussentijd wordt, om het gebruik van fietsen naar het werk te stimuleren, de IKB-regeling voor de aanschaf van een fiets verhoogd van 749 naar 2.000 euro. Met dat grotere fiscaal voordeel kan wordt de aanschaf van een (duurdere) elektrische fiets beter haalbaar. Ook kan vanaf juli dit jaar gebruik worden gemaakt van een renteloze lening van maximaal 3.600 euro voor de aankoop van zo’n fiets of elektrische scooter.

Uitproberen

De afgelopen twee jaar is gebruikt om nieuwe mobiliteitsconcepten uit te proberen via diverse pilots. Zo werden er voor medewerkers ‘e-bike probeer-poules’ georganiseerd, waarbij voor de duur van een week een e-bike, speedpedelec of e-scooter kon worden uitgeprobeerd voor zowel woon-werkverkeer als privégebruik.

Het college denkt dat het stimuleren van het gebruik van de fiets kansrijk is. Twee op de drie provinciemedewerkers woont binnen een straal van 10 kilometer en daarmee op fietsafstand van de plaats van tewerkstelling. ‘Fietsen draagt bij enerzijds bij aan reductie van CO₂-uitstoot en draagt tegelijkertijd bij aan de gezondheid van het personeel’, aldus het college.

Deelauto’s

Verder is het eigen wagenpark van de provincie zoveel mogelijk te verduurzamen. De huidige voertuigen worden de komende jaren gefaseerd vervangen door elektrische. In samenhang daarmee wordt de noodzakelijke laadpaalinfrastructuur aangelegd bij het provinciehuis, bij medewerkers thuis en op provinciale wegensteunpunten. Daarnaast start de provincie binnenkort met een pilot met zes elektrische deelauto’s.

Openbaar vervoer

Nieuw is ook de regeling dat de werkgever het openbaar vervoer voor zakelijk verkeer (woon-werk en dienstreizen) in principe volledig vergoed: medewerkers krijgen een NS businesscard en zo nodig een B-tag voor de Westerschelde Ferry in bruikleen ter beschikking gesteld. De uitzondering in de huidige regeling voor medewerkers wonend op een afstand korter dan tien kilometer van de standplaats komt te vervallen. Dat moet voor al het personeel de drempel verlagen om gebruik te maken van openbaar vervoer.

Er moet overigens nog wel met de vakbonden worden overlegd over de aanpassing van de bestaande regelingen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.