Logo
  • Nieuws
  • 8 juni 2023

Concurrentiebeding: werkgever gaat betalen voor gebruik

Voortaan kun je als werkgever een vertrekkende werknemer niet zonder meer houden aan het concurrentiebeding. De werkgever moet dan een vergoeding - een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris - betalen aan de werknemer. Deze verandering maakt deel uit van een pakket maatregelen waarmee het kabinet het concurrentiebeding aan banden wil leggen.

Beeld Concurrentiebeding: werkgever gaat betalen voor gebruik

De beperking door een concurrentiebeding is vaak niet terecht, zo zou blijken uit uit onderzoek. Hierdoor kunnen werknemers minder makkelijk van baan wisselen en werkgevers minder makkelijk mensen vinden. Het kabinet wil daar verandering in brengen. Een vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen aldus het kabinet.

Relevant voor ruim 3 miljoen werknemers

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding hanteert, vrijwel altijd als een standaardclausule in het contact. Hier is niet altijd een goede reden voor, bijvoorbeeld omdat de werknemer geen toegang heeft tot relaties of gevoelige informatie.

Naar schatting zijn 3,1 miljoen werknemers gebonden aan een concurrentiebeding. Het kabinet wil dat het concurrentiebeding wettelijk wordt begrensd in duur. Het moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het arbeidscontract. De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren, zoals nu al geldt voor tijdelijke contracten.

Het wetsvoorstel om deze situatie te verbeteren zal naar verwachting eind 2023 in internetconsultatie gaan.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.