Logo
  • Nieuws
  • 9 mei 2008
  • Koen Vermeulen

Concurrentiebeding hoeft niet in arbeidscontract zelf

Een concurrentiebeding is ook geldig als dit niet in de arbeidsovereenkomst zelf is opgenomen, maar wordt verstrekt als bijlage bij een brief die door de werknemer is ondertekend. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad (LJN: BC0384).

Beeld Concurrentiebeding hoeft niet in arbeidscontract zelf

Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk worden overeengekomen. Dat betekent dat zo’n beding ook in de bij een brief bijgevoegde arbeidsvoorwaarden kan staan. Dat was ook het geval in deze zaak, waarin een werknemer een brief had getekend waarin hij zich akkoord verklaarde met de bij die brief bijgevoegde arbeidsvoorwaarden. Onderdeel van die set arbeidsvoorwaarden was een concurrentiebeding.

 

Ondertekenen brief voldoende

De Hoge Raad meent dat het niet vereist is dat de werknemer de arbeidsvoorwaarden ondertekent; alleen het ondertekenen van de brief is voldoende. Ook hoeft de brief niet expliciet te vermelden dat een concurrentiebeding deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden. Wel moeten de arbeidsvoorwaarden schriftelijk worden verstrekt. Verwijzen naar intranet is dus niet voldoende.

 

TIP: Het is ondanks dit arrest van de Hoge Raad raadzaam om een concurrentiebeding wél in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dan bent u alle discussie voor.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.