Logo
  • Blog
  • 13 april 2023

Concurrentiebeding is geen bindingsbeding: 'Laat je zowel als werkgever als werknemer goed juridisch adviseren'

In het Algemeen Dagblad mocht ik iets zeggen over concurrentiebedingen, o.m. dat deze niet zijn bedoeld om werknemers (bijv. in de huidige krappe arbeidsmarkt) te binden, zo oordeelde de Hoge Raad der Nederlanden vorig jaar in dit arrest: ECLI:NL:HR:2022:894 In een vorige week uitspraak van de Rechtbank Limburg werd dit keurig overgenomen, maar tegelijkertijd ook overwogen dat een concurrentiebeding wél bescherming biedt tegen de aantasting van het bedrijfsdebiet door een overstap.

Beeld Concurrentiebeding is geen bindingsbeding: 'Laat je zowel als werkgever als werknemer goed juridisch adviseren'

Door: Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht DAS

“Een concurrentiebeding is bedoeld om het bedrijfsdebiet van de werkgever - de opgebouwde knowhow en goodwill - te beschermen. Het beding is niet bedoeld om werknemers te binden. Het enkele feit dat een werknemer in de uitoefening van zijn functie kennis en ervaring heeft opgedaan, betekent nog niet dat de werkgever bij het vertrek van die werknemer, en ook niet bij het vertrek van die werknemer naar een concurrent, in zijn bedrijfsdebiet is aangetast. Dat een werknemer bij zijn vertrek kennis en ervaring die is opgedaan bij zijn werkgever ‘meeneemt’ is inherent aan zijn vertrek. Dat de nieuwe werkgever profijt heeft van de kennis en ervaring van de werknemer is inherent aan het in dienst nemen van een werknemer met kennis en ervaring.

Het concurrentiebeding biedt geen bescherming tegen het vertrek van een ervaren werknemer en tegen de indiensttreding van die werknemer bij een concurrent van de oude werkgever, maar alleen tegen de aantasting van het bedrijfsdebiet door zo’n overstap. Van zo’n aantasting zal bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de betrokken werknemer door zijn functie op de hoogte is van essentiële relevante (commerciële en technische) informatie of van unieke werkprocessen en hij deze kennis ten behoeve van zijn nieuwe werkgever kan gebruiken, waardoor de nieuwe werkgever in de concurrentieslag met de oude werkgever in het voordeel is, of bijvoorbeeld doordat de werknemer zo intensief samenwerkt met bepaalde klanten van de oude werkgever dat deze klanten overstappen naar diens nieuwe werkgever (vgl. ECLI:NL:GHARL:2019:7739)”.

De belangenafweging viel in deze zaak overigens in het voordeel van de werkgever uit. De vordering van de werknemer het concurrentiebeding te schorsen werd daarom afgewezen: ECLI:NL:RBLIM:2023:1880

Concurrentiebedingen worden (terecht) vaak streng getoetst maar de stelling dat 'zo’n concurrentiebeding niets voorstelt' is toch echt verjaardagspraat. Laat je, zowel als werkgever als werknemer, bij het sluiten van een concurrentiebeding, dus goed juridisch adviseren. Je kunt hier vaak over onderhandelen dus doe dat ook vooral!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.