Logo
  • Nieuws
  • 28 april 2020
  • Lianne Bouman

Check cao of 5 mei vrije dag is of niet

Wel of geen vrije dag op 5 mei? Dat is vaak onduidelijk. En als Bevrijdingsdag in een kalenderjaar valt dat door vijf gedeeld kan worden - zoals in 2020 - wordt de verwarring omtrent wel of niet vrij alleen maar groter. De overheid laat werkgevers namelijk zelf bepalen of 5 mei wel of niet een vrije dag is.

Beeld Check cao of 5 mei vrije dag is of niet

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag. Of werknemers dan recht op een vrije dag hebben, hangt af van de cao of arbeidsovereenkomst. Per bedrijfstak kan dus een andere regeling gelden. Als in de cao of de arbeidsovereenkomst (of in het personeelshandboek) Bevrijdingsdag als vrije dag is geregeld, en er moet toch worden gewerkt, dan geldt niet automatisch een extra beloning in geld of tijd.

Tip

Raadpleeg uw cao en de arbeidsovereenkomsten.

Cao

In veel cao's is afgesproken dat werknemers alleen eens per vijf jaar vrij zijn op 5 mei. Zoals dit jaar, omdat 2015 door vijf gedeeld kan worden. Andere cao’s kennen deze regeling niet. In sommige cao’s wordt 5 mei gecompenseerd door een extra vrije dag bij het verloftegoed. Wil de werknemer op Bevrijdingsdag vrij zijn, dan wordt die dag op zijn verloftegoed afgetrokken.

Geen cao

Werkgevers zonder cao bepalen zelf of 5 mei een vrije dag is of dat er gewoon gewerkt moet worden. Werkgevers kunnen dat elk jaar bepalen. Dat kan door in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek een bepaling op te nemen dat de werkgever in januari bekendmaakt dat 5 mei een verplichte vrije dag is.

Let op

Als een werkgever enig jaar besluit zijn werknemers op 5 mei vrij te geven, rijst de vraag of dat dan een extra vrije dag is of dat die dag van het verloftegoed wordt afgetrokken. Als er niets schriftelijk is afgesproken en er dus in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek niets staat vermeld, dan mag de vrije dag niet van de vakantiedagen worden afgetrokken.

Let op

1 mei (Dag van de Arbeid) is in Nederland geen officiële feestdag, zoals in Duitsland.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.