Logo
  • Nieuws
  • 28 maart 2023
  • Bron: FNV | Parool

CAO-akkoord zorgpersoneel: onder meer 15 procent loonsverhoging en meer regie op werktijden

Vakbonden en ziekenhuizen hebben een akkoord bereikt: zorgpersoneel krijgt er onder meer in 2 jaar tot 15 procent salaris bij, meerdere vergoedingen (reiskosten, bereikbaarheidsdiensten) gaan omhoog, zorgmedewerkers krijgen het recht om onbereikbaar te zijn en meer regie op werktijden en stagiaires worden niet meer ingezet als onderdeel van de bezetting.

Beeld CAO-akkoord zorgpersoneel: onder meer 15 procent loonsverhoging en meer regie op werktijden

De vakbonden en ziekenhuizen hebben maandag een akkoord bereikt: zorgpersoneel krijgt er onder meer tot vijftien procent salaris bij, ontvangt een hogere reiskostenvergoeding en krijgt het recht om onbereikbaar zijn. De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Salaris

Zorgmedewerkers gaan er in twee jaar minimaal 400 euro bruto per maand op vooruit. De salarissen gaan met terugwerkende kracht per 1 februari 2023 vijf procent omhoog. Op 1 december 2023 komt daar nog eens vijf procent bij, met een minimum van 150 euro per maand en met een maximum van 300 euro voor de hogere loonschalen.
Op 1 juni 2024 gaan de lonen in de laagste salarisschalen met vijf procent omhoog, met een minimum van 150 euro. De zorgmedewerkers in de hogere salarisschalen krijgen er twee procent bij, plus 180 euro.

Ook is de afspraak dat vakbonden en werkgevers met elkaar in overleg treden mocht in 2024 de koopkrachtontwikkeling voor werkenden in negatieve zin afwijken van de afgesproken salarisverhoging over dat jaar.  

Vaste toeslag voor bereikbaarheidsdiensten

Verder wordt de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten flink verbeterd aldus de FNV. Nu krijgen zorgmedewerkers alleen de volledige vergoeding als ze worden opgeroepen. Dat wordt straks omgezet naar een vaste toeslag of vrije tijd voor medewerkers die een bereikbaarheidsdienst draaien. Als ze werkelijk worden opgeroepen krijgen ze de uren plus de toeslag uitbetaald. Ook voor de aanwezigheidsdiensten is een vast nominaal bedrag afgesproken en is de keuze geld of tijd.

Vast werknemers gaan boven externe inhuur

Werknemers in vaste dienst krijgen de eerste keuze bij de invulling van diensten en roosters. Als er wijzigingen in diensten of roosters voor externe inhuur gevraagd worden, mogen werknemers dit weigeren. Alleen als het belang van kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg of acute zorg in het gedrang komt kan de wijziging alsnog doorgaan aldus de FNV. De werknemer ontvangt dan wel de zogenoemde ‘verschoven diensttoelage’.

Verlof en generatiepact

Werknemers die kiezen voor betaald ouderschapsverlof krijgen 100% van het salaris doorbetaald (voor 2023 geldt een maximum loon van 5.579,66 euro per maand). Ook krijgen werknemers het recht op 57 uur rouwverlof (naar rato dienstverband) bij het overlijden van partner of kind. Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken.

Werkdruk verlagen, eigen regie op werktijden

Om de werkdruk aan te pakken krijgen werknemers meer eigen regie over hun roosters. Ook worden met ingang van 1 juli 2023 de roosters drie maanden vooruit geroosterd. Ook komt er een recht op onbereikbaarheid als zorgmedewerkers niet ingeroosterd zijn of geen bereikbaarheid- aanwezigheids- of consignatiedienst hebben.

Flinke financiële impact

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft dit akkoord een flinke impact op de financiële huishouding van ziekenhuizen. Toch meende de NVZ met een hoger bod te moeten komen zo zegt woordvoerder Wouter van der Horst in het Parool.
“Je kunt natuurlijk wachten en meer acties voeren. Maar duidelijkheid is belangrijk, voor het personeel maar zeker ook voor de patiënt. Je kunt niet weer actie voeren en de patiënt de dupe laten zijn.”

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.