Logo
  • Blog
  • 31 juli 2013

Afwijken cao met instemming werknemers?

Van een minimum cao mag niet ten nadele van werknemers worden afgeweken, ook niet als de OR of individuele werknemers daarmee instemmen. Dat volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 17 juli 2013.

De zaak verloopt als volgt. Op grond van de CAO Motorvoertuigbedrijf hebben werknemers van de betreffende werkgever in 2013 recht op een eenmalige uitkering of drie extra vrije dagen (werkgelegenheidsdagen). Deze werkgelegenheidsdagen kosten de werkgever ruim 4 ton. Volgens de werkgever is vanuit de OR het voorstel gekomen om, in verband met de economische crisis en teruglopende omzet, aan werknemers te vragen of zij bereid zouden zijn voor 2013 af te zien van bepaalde afspraken uit de cao. Op die manier zouden de werknemers een kostenbesparend gebaar kunnen maken. De meerderheid van de werknemers zou hier achter staan. De werkgever heeft de werknemers vervolgens gevraagd af te zien van de werkgelegenheidsdagen. Volgens de werkgever hebben werknemers in de huidige tijd namelijk liever behoud van werk dan extra vrije dagen.

Rechter beslist

De rechter besliste echter dat werkgever met het aan werknemer bieden van de mogelijkheid af te zien van de werkgelegenheidsdagen in strijd met de cao handelde. De betreffende cao is een minimum cao. Afwijken van een minimum cao kan alleen ten gunste van de werknemers. Dat het afzien van de extra vrije dagen niet ten nadele van werknemers is, is door de werkgever niet gesteld en lijkt volgens de rechter ook niet aannemelijk, ook al wordt aan werknemers de keuze gelaten al dan niet afstand te doen van de werkgelegenheidsdagen. De rechter gebiedt werkgever een brief te verzenden aan alle werknemers, waarin wordt aangegeven dat de werkgelegenheidsdagen alsnog moeten worden opgenomen.

In de praktijk

Is op de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers een minimum cao van toepassing? Dan kunt u dus niet ten nadele van die werknemers afwijken van die cao, ook al stemmen uw werknemers daarmee in. Indien uw werknemers of de OR een kostenbesparend gebaar willen maken, is dat alleen mogelijk als de minimumaanspraken die de werknemers op grond van de cao hebben niet worden ondermijnd.

Bron: Rechtbank Gelderland, 17 juli 2013 (ECLI:NL:RBGEL:2013:1738).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.