Logo
  • Nieuws
  • 2 juni 2020

47% wil het liefst zo snel mogelijk weer terug naar zijn originele werkplek

De helft van de medewerkers wil zodra het kan weer meerdere keren per week naar kantoor. Toch wil de meerderheid ook na corona vaker thuiswerken en zijn/haar tijd flexibeler indelen. Dat blijkt uit het nationaal coronawerkgeversonderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction en PROOF.

Beeld 47% wil het liefst zo snel mogelijk weer terug naar zijn originele werkplek

43% van de respondenten werkt volledig of gedeeltelijk thuis. 10% geeft aan dat hij/zij door het coronavirus zijn werk niet meer kan verrichten.
71% geeft aan een plek te hebben waar ze goed kunnen werken. Onder 25 t/m 34 jarigen is dit percentage met 61% het laagst.
26% geeft aan zich thuis niet goed te kunnen concentreren

Weer naar kantoor

57% geeft aan weer meerdere keren per week naar kantoor te willen gaan zodra het weer mogelijk is.

De drie meest genoemde redenen om weer naar kantoor te gaan:

  • Collega’s weer kunnen zien
  • Om het werk beter te kunnen doen
  • Om weer even in een andere omgeving te zijn

Als men weer naar kantoor kan heeft 61% er vertrouwen in dat collega’s op kantoor zich aan de 1,5 meter afstand houden.
42% wil zijn werkuren voortaan graag flexibeler inzetten.

Productiviteit en ontwikkeling

75% vindt voldoende motivatie om zijn werk te doen.
22% geeft aan dat ze thuis minder productief zijn, tegenover 39% die juist productiever is.
65% heeft volop energie aan het begin van zijn werkdag. Volgens 26% staat de professionele ontwikkeling even stil nu.
38% van de respondenten ervaart of wel een te zware of wel een te lichte werkdruk.

Contact met collega’s

60% mist zijn collega’s. Dit percentage is het hoogst onder 25 t/m 34 jarigen (73%).
30% geeft aan dat de samenwerking met collega’s minder goed verloopt, tegenover 36% die dat niet zo ervaart.
73% ervaart de sfeer binnen zijn/haar team als positief.

Contact met leidinggevenden

27% heeft vaker twijfels of ze hun werk goed doen.
63% voelt zich gewaardeerd en gezien door de directie/het management.
25% van de ondervraagden geeft aan te weinig contact te hebben met hun leidinggevenden.
45% krijgt regelmatig te horen of ze goed bezig zijn. 22% krijgt deze bevestiging niet regelmatig.

Informatievoorziening

24% van de ondervraagden vindt dat ze of wel te weinig informatie of wel te veel informatie van hun werkgever ontvangen
83% weet wat er van hen wordt verwacht, tegenover 5% die dat niet weet.

Ga voor meer informatie naar https://coronawerkgeversonderzoek.nl/

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.