Logo
  • Achtergrond
  • 10 oktober 2022
  • Jurgen Brouwers

Structurele inkomensverbetering. Hoe gaat dit in zijn werk?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 aangekondigd met een fors maatregelenpakket te komen. Vooral ten behoeve van de lage en de middeninkomens staat structurele inkomensverbetering op stapel. Maar wat houden deze maatregelen nu precies in? Graag zetten we een en ander voor je op een rij.

Beeld Structurele inkomensverbetering. Hoe gaat dit in zijn werk?

Verhoogd minimumloon

Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon met 10,15% omhoog te opzichte van juli 2022. Deze minimumloon verhoging werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen, waaronder de bijstand, de AOW en de lopende loongerelateerde uitkeringen zoals de WIA en de WW.

Premiedifferentiatie WW

De premiedifferentiatie van de WW is aangepast. Werkgevers betalen een lage WW-premie voor medewerkers met een vast contract en een hoge WW-premie voor bijna alle medewerkers met een flexibel contract. De premiepercentages worden elk jaar opnieuw vastgesteld en worden dit jaar verlaagd met 0,6%. Dit betekent voor de lage WW-premie dat het uitkomt op 2,64% en voor de hoge WW-premie op 7,64%.

Naast deze structurele inkomensverbeteringen voor lage- en middeninkomens zal de inkomstenbelasting dalen en de arbeidskorting stijgen. Het doel hiervan is dat werken meer dan voorheen lonend zal zijn.

Zorg voor medewerkers

Het kabinet heeft aangekondigd zich actief bezig te gaan houden met de zorg om medewerkers. Een van de speerpunten hier is het terugdringen van de grote achterstanden bij het UWV, hier is een uitgebreid onderzoek naar gestart. Als tijdelijke tegemoetkoming is de terugvorderingsregeling van de voorschotten van het UWV verlengd tot eind 2023.

Financiële voordelen

Om de aanwas van nieuwe medewerkers binnen verschillende branches te stimuleren, heeft het ministerie van VWS besloten tot verlengen van diverse opleidingssubsidies. De regeling Stagefonds wordt verlengd tot einde schooljaar 2026-2027, ook is er voor komend schooljaar een flinke ophoging van het budget geweest. Specifiek voor de zorg is de financiële tegemoetkoming KiPZ verlengd met een jaar en zijn er budgettaire voorzieningen opgenomen voor een verlenging van Praktijkleren.

Vaker op de hoogte gehouden worden?

Wil je op structurele basis op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van Sociale Zekerheid? Ga dan naar www.oaz.nl en schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief. Wij berichten hier over belangrijke wijzigingen, delen slimme tips en denken mee over hoe je gebruik kan maken van de beschikbare financiële voordelen. Zo kan jij je blijven concentreren op waar jij goed in bent.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.