Logo
  • Achtergrond
  • 12 december 2023
  • Redactie HR Praktijk

Deze wetten en regels belangrijk voor HR veranderen per 1 januari 2024

Net als elk jaar veranderen op de eerste dag van het nieuwe jaar weer de nodige wetten en regels die met het arbeidsrecht te maken hebben. Voor HR-professionals zijn onder meer de volgende veranderingen met ingang van 1 januari 2024 interessant:

Beeld Deze wetten en regels belangrijk voor HR veranderen per 1 januari 2024

Nieuwe wet minimumloon

Wat het minimumloon betreft is er iets bijzonders aan de hand: niet alleen stijgt het wettelijk minimumloon, maar ook wordt er een nieuwe wet ingevoerd: de Wet invoering minimumuurloon. Daarmee wordt op 1 januari 2024 het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum dag-, week- en maandlonen.
Je ben dan verplicht werknemers van 21 jaar en ouder per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Voor medewerkers jonger dan 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur. De overheid heeft een Kennisdocument opgesteld dat werkgevers moet helpen bij het doen van aanpassingen in arbeidsovereenkomsten en salarisadministratiesystemen.

Stijging minimumloon

Op 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,75 %. Dit is de gebruikelijke halfjaarlijkse indexatie. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt dan € 13,27 per uur. Kijk hier voor de bedragen van het minimumloon 2024.

Ingang Omgevingswet

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet moet de regels voor bouwen, milieu, werken en wonen vereenvoudigen. Zo komt er een loket voor het aanvragen van vergunningen. Dit hoeft niet direct gevolgen te hebben voor jouw organisatie, maar het kan wel. Je hebt onder meer met de omgevingswet te maken als je wilt bouwen of slopen, een bouwwerk in gebruik wil gaan nemen en als je milieubelastende activiteiten uitvoert. Kijk hier wat dit voor bedrijven betekent. 

Versobering 30%-regeling

De 30%-regeling voor buitenlandse medewerkers wordt geleidelijk aan versoberd. Het bedrag waarover je de regeling kan toepassen, wordt in 2024 begrensd op € 233.000. Bij een aanvraag vóór 1 januari 2024 geldt een overgangsregeling.

Vrije ruimte WKR

De vrije ruimte binnen de WKR gaat in 2024 terug naar 1,92%. Deze was in 2023 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% als extra lastenverlichting voor ondernemers. 

Stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd in 2024 wordt 67 jaar. In 2023 was dat 66 jaar en 10 maanden. In de tabel zie je de verwachte stijgingen tot en met 2029. 

Vergoeding vrijwilligers omhoog

De vrijwilligersvergoeding stijgt met ingang van 1 januari 2024 van € 1.900 naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand.

STAP-budget afgeschaft

Het is geen verrassing meer, want eerder dit jaar al aangekondigd, maar op 1 januari 2024 stopt officieel het STAP-budget. Ondernemingen kunnen nog wel gebruikmaken van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Een deel van het resterende STAP-budget wordt gebruikt om de SLIM-regeling te verhogen. Aan de SLIM wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd.
Op een speciale pagina van de SER over een leven lang leren en ontwikkelen vind je een overzicht van de huidige mogelijkheden voor scholing. 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Aanvankelijk zou de onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 2024 stapsgewijs verhoogd worden. Hiermee is echter al in 2023 begonnen. Toen steeg de reiskostenvergoeding van 19 cent naar 21 cent per kilometer. In 2024 stijgt de vergoeding verder naar 23 cent per kilometer.

Belastingvrij OV vergoeden of verstrekken

Als het doorgaat kun je vanaf 1 januari 2024 makkelijker belastingvrij een OV-abonnement of voordeelurenkaart vergoeden of verstrekken. Je organisatie hoeft geen loonheffing in te houden op voorwaarde dat de medewerker de OV-kaart ook zakelijk gebruikt. Voor het ter beschikking stellen hoefde dit al niet (je organisatie koopt in dat geval de OV-kaart).

Hogere onbelaste thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat in 2024 omhoog. Het bedrag moet wettelijk jaarlijks worden geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor. Die wordt eind 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. De huidige thuiswerkvergoeding bedraagt 2,15 euro per thuiswerkdag. Het verwachtte bedrag voor 2024 is 2,35 euro.

Stijging arbeidskorting

Door verschillende maatregelen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/burgers/effecten-belastingwijzigingen-voor-mensen-in-loondienst-en-gepensioneerden houden werknemers en gepensioneerden netto meer over in 2024. Zo stijgt de arbeidskorting voor werkenden met € 115. Werknemers met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit.

Pensioenopbouw

Door invoering van de Wet toekomst pensioenen kunnen werknemers eerder toetreden tot een pensioenregeling. De ondergrens daarvoor wordt aangepast van 21 jaar naar 18 jaar.

Aanpassingen Lage InkomensVoordeel (LIV)

Omdat het lage-inkomensvoordeel (LIV) maar beperkt effect heeft, is als uitwerking van de afspraken in het pensioenakkoord afgesproken dat het LIV per 2025 wordt afschaft. In aanloop hiernaar wordt het in 2024 al beperkt. Het jeugd-LIV voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar verdwijnt wel al met ingang van 1 januari 2024.

Einde modelovereenkomst vrije vervanging

De algemene modelovereenkomst vrije vervanging is niet langer bruikbaar voor het vaststellen van de arbeidsrelatie en de samenwerking met zzp’ers. De Belastingdienst trekt de goedkeuring voor deze overeenkomsten per 1 januari 2024 in. 

Voorbehoud

De Eerste Kamer moet nog instemmen met de wijzigingen van het Belastingplan 2024. Stemming vindt plaats op 19 december 2023. Alle stukken die te maken hebben met het Belastingplan vind je hier

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.