Logo
  • Nieuws
  • 22 april 2020
  • Bron: Ministerie van SZW

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt de concernbepaling in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden.

Beeld Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. De maatregelen uit het NOW-regeling zijn bewust simpel en eenvoudig, zodat ze snel uitvoerbaar zijn en de ondersteuning snel terecht komt waar die nodig is. De keerzijde hiervan is dat de maatregelen niet altijd voldoende passend zijn. Het kabinet monitort de signalen hierover en stuurt bij waar dat nodig en mogelijk is. Inmiddels hebben meer dan 100.000 bedrijven bij UWV een beroep gedaan op de NOW- regeling.

Een van de zorgpunten in de NOW is de zogenaamde concernbepaling. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de corona-uitbraak, terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20 procent omzetverlies. Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom gevraagd te kijken naar een versoepeling op dit punt.

Akkoord nodig over werkbehoud

Aan zo'n versoepeling kleven risico's volgens het kabinet; zo kunnen grote bedrijven strategisch gedrag vertonen en schuiven met kosten en omzet. Minister Koolmees is daarom weliswaar bereid deze bepaling te verruimen met het oog op het baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden. Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst. Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.

Extra vangnet voor flexwerkers?

In de brief aan de Tweede Kamer waarin de minister deze wijziging toelicht, komt hij ook terug op andere signalen en toezeggingen aan de kamer. Zo wordt er onderzocht of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen de wal en het schip vallen en kijkt het kabinet naar seizoenswerk. Hier verwacht minister Koolmees de Tweede Kamer op korte termijn over te berichten.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.