Logo
  • Nieuws
  • 8 februari 2008
  • Peter van den Hout

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) werkt

De wettelijke regeling die duidelijkheid moest scheppen over de arbeidsrelatie tussen zelfstandigen en hun opdrachtgevers voldoet in de praktijk goed. De Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR (verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor meer rechtszekerheid. Opdrachtgevers hechten veel belang aan een VAR, omdat die zekerheid biedt over de inhouding en afdracht van loonheffingen.

Beeld Verklaring arbeidsrelatie (VAR) werkt

Dit blijkt volgens het ministerie van Sociale Zaken uit een evaluatie van de nieuwe VAR, die in 2005 van kracht is geworden. Zelfstandigen en andere opdrachtnemers kunnen bij de Belastingdienst een VAR aanvragen. De VAR is bedoeld om duidelijkheid te geven over de vraag of de opdrachtgever loonheffingen moet afdragen en of de opdrachtnemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (ziektewet, werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

 

In 2003 bleek dat de VAR in de praktijk onvoldoende zekerheid bood. Opdrachtgevers liepen het risico dat zij achteraf – ondanks het gebruik van een VAR - toch loonheffingen moesten betalen omdat de arbeidsrelatie als dienstbetrekking werd aangemerkt. Daarom zijn de rechtsgevolgen van de VAR in 2005 aanzienlijk uitgebreid als de Belastingdienst de aanvrager als zelfstandig ondernemer of als directeur-grootaandeelhouder beschouwt. Het gebruik van een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen (VAR WUO en VAR DGA) levert vanaf 2005 een volledige vrijwaring van loonheffingen op.

 

Belang VAR toegenomen

Uit de evaluatie blijkt dat het belang van de VAR fors is toegenomen. Het overgrote deel van de opdrachtgevers eist van hun opdrachtnemers dat zij beschikken over een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen. Het betreft dan de VAR WUO of VAR DGA. Volgens de bij het onderzoek betrokken organisaties voor zelfstandigen zijn de problemen die in 2003 aanleiding waren voor de wetswijziging vanaf 2005 opgelost.

 

Er worden steeds meer aanvragen voor een VAR ingediend, voor het jaar 2007 betrof dit ongeveer 275.000 aanvragen. Driekwart van de verstrekte verklaringen betreft een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen. De VAR geldt maximaal één jaar. Uit de evaluatie blijkt verder dat er sinds 2005 steeds meer zelfstandigen werken. Een deel van deze toename wordt toegeschreven aan de rechtszekerheid die de nieuwe VAR biedt.

 

Tip: VAR buitenlanders

Ook de in het buitenland wonende personen, die in privé of via hun eigen vennootschap hun diensten aan u in Nederland aanbieden, moeten u een VAR aanreiken. Zij kunnen een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Particulieren ondernemingen Buitenland in Heerlen. Door deze verklaring wordt de relatie tussen de dienstverlener en u niet als een dienstbetrekking beschouwd. U loopt hiermee geen risico's op naheffing van loonbelasting en sociale verzekeringen.

 

In principe is de VAR buitenlanders dezelfde verklaring als de VAR voor Nederlanders. De verklaring dient echter per opdracht te worden aangevraagd, samen met een kopie van de opdrachtovereenkomst. De verwerkingstijd van de Belastingdienst in Heerlen bedraagt acht tot tien weken na binnenkomst aanvraag.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.