Logo
  • Opinie
  • 3 augustus 2015

Stakingsrecht komt in beginsel alleen toe aan werknemers

Velen hebben last gehad van de blokkades van de pakketdepots van PostNL. De blokkades zijn uitgevoerd door een groep zelfstandige pakketbezorgers die geen werknemers van PostNL zijn. Al langere tijd bestond er onvrede bij de groep zelfstandigen over de wijze waarop zij hun werk moesten verrichten en de beloning die zij daarvoor ontvingen.

Via een groepsapp op WhatsApp hebben de pakketbezorgers elkaar opgeroepen om met hun bussen verschillende depots van PostNL te blokkeren, zodat een groot deel van de pakketten niet kon worden bezorgd. Ook werden werkwillige pakketbezorgers en derden de toegang tot de depots belemmerd. PostNL heeft een kort geding aanhangig gemaakt tegen één van de pakketbezorgers die had opgeroepen tot de blokkades. De voorzieningenrechter heeft de blokkades verboden.

De rechter oordeelt dat het stakingsrecht als bedoeld in artikel 6 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest ('ESH') in beginsel alleen toekomt aan werknemers. Onder omstandigheden kan een schijnzelfstandige (waarvan bij sommige pakketbezorgers sprake zou kunnen zijn) echter ook een beroep doen op het stakingsrecht. Ongeacht of dit het geval is, acht de voorzieningenrechter het niet aannemelijk dat de acties waartoe de pakketbezorger had opgeroepen redelijkerwijs hadden kunnen bijdragen tot de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen. Volgens de voorzieningenrechter was sprake van een wilde en ongecontroleerde staking waarbij niet bij ieder depot op dezelfde wijze actie was gevoerd en waarbij zich bij de verschillende acties geen duidelijke vertegenwoordiger heeft gepresenteerd. De actie valt volgens de rechter daarom niet onder artikel 6 lid 4 van het ESH.

De voorzieningenrechter acht de blokkades onrechtmatig en verbiedt de gedaagde partij om collectieve acties te organiseren.

Medezeggenschap en de rol van HRM

Omgaan met de ondernemingsraad en alternatieve modellen vanuit HR-perspectief

Veel vragen over de werkwijze, betrokkenheid, instelling en kosten zorgen vaak onnodig tot wrijving met de ondernemingsraad. Omgaan met een lastige OR bijvoorbeeld. Of proberen een werkbare modus met een OR te krijgen. Hoe gaat HRM daar mee om? Zijn er ook alternatieve modellen van medezeggenschap? Jan Poortman gaat hierover met u aan de slag! Meer informatie en inschrijven

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.