Logo
  • Nieuws
  • 14 mei 2008
  • Bert Bakhuis
  • Bron: Redactie HRpraktijk.nl

Ontslag op staande voet voor pesten homoseksuele collega

Wanneer gaat kwajongensgedrag over in intimidatie? Een vervoerafhandelingsbedrijf ontslaat zijn voorman op staande voet wegens pesterijen jegens een homoseksuele collega. De voorman meent dat het gaat om ‘normaal gedrag tussen collega’s’. De rechter in Haarlem deed uitspraak (Kantonrechter Haarlem, 26 maart 2008, LJN: BC 8945).

Beeld Ontslag op staande voet voor pesten homoseksuele collega

In de CAO van het vervoersbedrijf staat dat seksuele intimiteiten en/of intimidatie niet worden getolereerd. Een eerste overtreding wordt met een disciplinaire maatregel bestraft, bij een tweede overtreding volgt ontslag. Uit hoofde van zijn functie als voorman is de werknemer in kwestie verantwoordelijk voor de handhaving van orde en goede sfeer.

Wat is er gebeurd? Eén van de collega’s van de afdeling heeft met zijn mobiele telefoon gefilmd dat de voorman de homoseksuele collega van achteren met een heftruck benaderde en de stoel waarop hij zat optilde. Vervolgens gaat de voorman voor hem staan en maakt stotende bewegingen met zijn onderlichaam. Daarnaast zijn er nog andere filmpjes gemaakt, die allemaal op YouTube zijn gezet. Als de directie het filmpjes ziet, besluit ze vier werknemers te ontslaan, waaronder de voorman. Hem wordt seksuele intimidatie verweten alsmede rijgedrag met de vorkheftruck dat in strijd is met de veiligheidsvoorschriften.

 

Veiligheidsvoorschriften overtreden

De voorman verweert zich dat het slechts om een kwajongensstreek ging, om normaal gedrag tussen de collega’s. Dat zou blijken uit een e-mail van de gepeste medewerker waarin hij aangeeft het ontslag te betreuren. De kantonrechter meent echter dat de beelden geen enkele twijfel laten dat het gedrag kan worden betiteld als pesten, treiteren en seksueel intimideren. Bovendien heeft de werknemer de veiligheidsvoorschriften overtreden en zijn collega potentieel in gevaar gebracht. Voor de rechter staat daarmee vast dat het vervoerafhandelingsbedrijf geen vertrouwen meer heeft in de voorman. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, zonder dat aan de werknemer enige vergoeding toekomt.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.