Logo
  • Nieuws
  • 7 februari 2008
  • Mariel Hovemann

Maar 30 procent wil fulltime aan de slag

De helft van de Nederlanders wil per week maximaal 32 uur werken. Een vijfde van de Nederlanders wil zelfs 24 uur of minder werken. Dat blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank.

Beeld Maar 30 procent wil fulltime aan de slag

Van de werkgevers daarentegen is juist 91 procent op zoek naar mensen die veertig uur kunnen werken.

 

Willen uw medewerkers minder of juist meer uren gaan maken?

Dan is de Wet aanpassing arbeidsduur wellicht van toepassing. Op grond van deze wet heeft de werknemer recht heeft op vermindering of vermeerdering van de overeengekomen arbeidsduur. U bent volgens deze wet in principe verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de werknemer om de arbeidsduur te veranderen.

 

Op wie is de wet van toepassing?

De wet is van toepassing op werknemers en ambtenaren. De regeling in de wet voor de gang van zaken rond een verzoek om aanpassing van arbeidsduur geldt niet voor 'kleine werkgevers', dat wil zeggen voor bedrijven met minder dan tien werknemers. Deze werkgevers moeten wel zelf een regeling treffen.

 

Voorwaarden werknemer

1. De werknemer moet ten minste een jaar (voorafgaand aan de ingangsdatum van de aangepaste arbeidsduur) bij de werkgever in dienst zijn. Als de werknemer steeds op basis van tijdelijke contracten bij de werkgever heeft gewerkt, kunnen deze contracten bij elkaar worden opgeteld om te berekenen of de werknemer het refertejaar heeft doorlopen.

2. De werknemer mag slechts eens in de twee jaar een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur indienen. Dus als de werkgever op verzoek van de werknemer de arbeidsduur heeft veranderd, moet de werknemer twee jaar wachten voordat hij opnieuw een dergelijk verzoek kan indienen.

3. Het recht op aanpassing van de arbeidsduur is alleen bedoeld voor een structurele, blijvende verandering van de arbeidsduur. De werknemer kan dit recht dus niet gebruiken voor tijdelijke situaties, zoals een urenvermindering voor de duur van een half jaar om een studie te volgen. Wil de werknemer de arbeidsduur tijdelijk verminderen, dan moet hij onbetaald verlof opnemen of gebruikmaken van de Wet financiering loopbaanonderbreking.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.