Logo
  • Nieuws
  • 15 februari 2008
  • Mariel Hovemann

Inhuren externe deskundigen risicovol

Bent u van plan om externe deskundigen in te huren? Onthoudt u dan goed dat dit een risico met zich meebrengt. Veel werkgevers realiseren zich onvoldoende dat er sprake kan zijn van een dienstbetrekking. Als de ingehuurde ‘werknemer’ dezelfde kernactiviteiten verricht als de ‘gewone’ werknemer en wezenlijk onderdeel uitmaakt van uw bedrijfsvoering dan kan dit voor de rechter een belangrijke aanwijzing zijn dat er een gezagsverhouding aanwezig is. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Beeld Inhuren externe deskundigen risicovol

Een administratiekantoor met een klein aantal werknemers maakte gebruik van externe fiscalisten die op basis van uurdeclaraties werden betaald. Ten aanzien van één van deze fiscalisten stelde het UWV zich op het standpunt dat er sprake was van een dienstbetrekking en dat de fiscalist verplicht verzekerd was voor de werknemersverzekeringen.

 

De rechtbank was het hier mee eens omdat er een gezagsverhouding tussen de fiscalist en het kantoor aanwezig was. Hiervan was volgens de rechtbank sprake omdat de fiscalist werd ingezet bij drukte en werk verrichtte onder naam en verantwoordelijkheid van het administratiekantoor. Omdat het werk van de fiscalist een wezenlijk onderdeel uitmaakte van de bedrijfsvoering van het kantoor, vond de rechtbank het voor de hand liggen dat er opdrachten en aanwijzingen gegeven konden worden. Het administratiekantoor procedeerde door tot aan de Centrale Raad van Beroep, maar zonder succes.

 

Kernactiviteiten

De Raad bevestigde namelijk de uitspraak van de rechtbank. Hierbij speelde het feit dat de kernactiviteiten die de werknemers van het kantoor verrichtten, in essentie dezelfde werkzaamheden waren als die van de fiscalist werden gevraagd. Hoewel het hier ging om specifieke kwaliteiten van de fiscalist, was er volgens de Raad toch sprake van gelijksoortige arbeidsverrichtingen binnen het kader van de onderneming van het kantoor.

 

De fiscalist sprong bij omdat de werknemers bezet waren. Bovendien bezat de fiscalist de vereiste kwaliteiten gezien zijn ervaring bij de Belastingdienst en in de accountancybranche. De Raad vond het aannemelijk dat het kantoor de fiscalist aanwijzingen kon geven en toezicht en controle op het werk van de fiscalist kon uitoefenen. De correcties die het UWV over de jaren 2000 tot en met 2003 had vastgesteld, bleven dus in stand.

 

Bron: Centrale Raad van Beroep, 22 november 2007, nr. 07/3103

 

Vraag altijd om een VAR van externe opdrachtnemers. Krijgt u een VAR winst uit onderneming overhandigd dan mag u ervan uitgaan dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. U kunt in dat geval dus niet achteraf worden geconfronteerd met naheffingsaanslagen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.