Logo
  • Nieuws
  • 15 februari 2008
  • Mariel Hovemann

Geen ontbinding arbeidsovereenkomst bij ontbreken proeftijd

Neemt u een nieuwe werknemer in dienst, dan doet u er verstandig aan om een proeftijd af te spreken. Blijkt dat er sprake is van een ‘mismatch’ dan kunt u in de proeftijd zonder enige rompslomp het dienstverband beëindigen. Zonder proeftijd wordt dat een stuk lastiger en moet u wachten totdat het contract afloopt. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter.

Beeld Geen ontbinding arbeidsovereenkomst bij ontbreken proeftijd

Een werknemer trad op 1 september 2007 op basis van een jaarcontract in dienst bij zijn nieuwe werkgever als business development manager. Na tien dagen wilde de werkgever al weer van de werknemer af. Maar dat was moeilijk, aangezien de werkgever vergeten was een proeftijd op te nemen. De zaak moest voor de rechter komen die moest beoordelen of er sprake was van een ‘verandering van omstandigheden’ op grond waarvan de arbeidsovereenkomst kon worden ontbonden.

 

De werkgever voerde voor de rechter aan dat de werknemer ondanks zijn kwaliteiten en ervaring niet binnen de organisatie paste. De man was afwachtend, niet gemakkelijk in de omgang en niet servicegericht. De werkgever was bang dat de man klanten zou kunnen afschrikken.

 

Teleurgestelde verwachting

De werknemer gaf op zijn beurt aan dat hij niet de kans had gekregen zich te bewijzen, omdat hij niet goed was ingewerkt en geen inhoudelijk werk had toegedeeld gekregen. Bovendien was er van samenwerking met andere collega’s nog niets gekomen.

 

De rechter was van oordeel dat er geen grond was voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De teleurgestelde verwachting kon – in elk geval op een termijn van tien werkdagen – niet als een zodanige verandering van omstandigheden worden aangemerkt dat de samenwerking moest worden verbroken. De werkgever had een goede sollicitatieprocedure gevoerd met als resultaat de aanstelling van de werknemer.

 

Op basis hiervan moest de werknemer een reële kans krijgen om zich qua optreden en inhoudelijk functioneren te bewijzen. Die kans had hij naar het oordeel van de rechter niet gehad. De stelling van de werkgever dat de werknemer klanten zou afschrikken, was volgens de rechter niet meer dan een voorspelling. Deze voorspelling kon in ieder geval niet worden aangemerkt als een verandering van omstandigheden. Geen ontbinding van het contract dus.

 

Bron: Kantonrechter Haarlem, 16 november 2007, nr. 360732

 

Neem altijd een proeftijd op in het arbeidscontract. Daarmee kunt u een hoop ellende voorkomen als blijkt dat de samenwerking niet loopt zoals was verwacht. Binnen de proeftijd kunnen beide partijen zonder opzegtermijn en zonder ontslagvergunning, het dienstverband verbreken.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.