Logo
  • Achtergrond
  • 25 april 2012
  • Redactie HRpraktijk
Exclusief artikel

Min max contract

Het grote voordeel van het min max contract (min/max-contract) is dat het minimumaantal uren in het contract is afgestemd op het kleinste te verwachten werkaanbod. Zo voorkomt u leegloop, terwijl u tegelijkertijd beschikt over een flexibele, ingewerkte groep medewerkers voor als het druk wordt. De min max krachten kunnen dan eenvoudig opgeroepen worden om uren boven het minimum te werken. Dit heet een min/max-pool. Het min max contract wordt vaak gebruikt in het winkelbedrijf, de horeca, schoonmaak en zorg.

 

Min max contract is een flexibel contract
Het min max contract is een flexibele deeltijd arbeidsovereenkomst. De werkgever en de werknemer spreken af dat de werknemer per week of maand een minimumaantal uren komt werken. De werkgever is verplicht deze uren altijd uit te betalen. Ook komt u overeen dat de werknemer wordt opgeroepen, als de werkgever extra uren te vergeven heeft. Ook wordt een maximum afgesproken. Vandaar de naam min max contract.

Min max contract en ontslag

Het min/max-contract is een gewone arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. De werknemer wordt dus beschermd door het ontslagrecht.

  • U kunt van een werknemer af als het contract afloopt.
  • Als de werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft, moet u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Een werknemer met een min max contract heeft dus dezelfde rechten als andere werknemers met een arbeidscontract.

Wederzijdse verplichtingen min max contract

Behalve de wederzijdse verplichtingen die voor ieder arbeidscontract gelden, kent het min max contract enkele bijzondere voorwaarden:

  • Als er extra werk ontstaat, bent u dat als goed werkgever verplicht aan te bieden aan de werknemer met het min max contract.
  • Als u de werknemer oproept om uren te werken boven het minimum, maar onder het maximum, is deze verplicht gehoor te geven aan uw vraag.
  • De uren boven het afgesproken aantal minimale uren zijn geen overwerk. Er is geen toeslag voor overwerk nodig.

Vermoeden van een grotere arbeidsomvang

Als het min max contract in ieder geval drie maanden oud is, kan het zijn dat een rechter beslist dat er een aantal contracturen is  afgesproken dat gelijk is aan het gemiddelde aantal echt gewerkte uren in de voorgaande drie maanden.  Dan is er dus geen sprake meer van een min max contract, maar van een contract met veel meer uren. Gelukkig doet deze situatie zich alleen voor als:

  • Het aantal echt gewerkte uren structureel hoger lag dan het afgesproken minimum aantal uren in het contract.
  • De werkgever en de werknemer het niet eens zijn over het afgesproken aantal uren.

Planning en het min max contract

Het nadeel van het het min max contract hangt nauw samen met het voordeel. Het min max contract helpt u als werkgever om altijd de verwachte drukte op te kunnen vangen. Kostbare uitzendkrachten zijn niet nodig. Aan de andere kant kost een min/max-pool u ook hoofdbrekens. Namelijk: een uitvoerige planning en een gedegen rooster. Flexibele inroostering met min max contracten vergt voortdurende bijsturing.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.