Logo
  • Persbericht
  • 22 september 2015
  • ArboUnie
  • Bron: Persbericht

Werken aan gezondheid is hip

Mensen die goed slapen en gezond leven, zitten lekker in hun vel, presteren beter en zijn langer vitaal. Waarom zou je dat als werkgever niet stimuleren? De tijd is er rijp voor: bezig zijn met je gezondheid is hip. En dankzij nieuwe technologieën zijn er handige fitheidsarmbanden op de markt die vitaliteit meetbaar maken. Verbind die metingen aan een coachingstraject en een teamprogramma en je medewerkers komen gegarandeerd in beweging.

 

Een beproefd instrument om medewerkers eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun gezondheid en vitaliteit, is het preventief medisch onderzoek (PMO). Aan de hand van een online vragenlijst en een medische check krijgen medewerkers daarmee inzicht en direct advies om aan de slag te gaan met gerichte verbeteracties. Bovendien brengt het PMO de gezondheidsrisico’s binnen de hele organisatie in kaart, zodat ook op dat niveau verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. In aanvulling op de momentopname die het PMO is, biedt Arbo Unie een nieuw programma dat de vitaliteit van individuele medewerkers en teams continu meet en aanzet tot minder stress, beter slapen of meer bewegen: Polshoogte. De uitkomsten van het PMO kunnen als nulmeting fungeren en als uitgangspunt om direct te gaan werken aan persoonlijke doelen.

Meetbare resultaten

In het programma Polshoogte werkt een team intensief samen met een vitaliteitscoach. Alle leden krijgen een fitheidsarmband die hun hartslag, beweging en slaap meet. ‘Iedere deelnemer heeft elke twee weken een afspraak met zijn persoonlijke coach, waarin de persoonlijke doelstellingen en resultaten worden besproken. Daarnaast vinden teamsessies plaats waarin medewerkers gezamenlijke doelen stellen en elkaar verder helpen. De ervaring leert nu al dat dit een sterke groepsdynamiek en een grote betrokkenheid creëert. En meetbare resultaten.

Hartslag

Het programma, dat twaalf weken duurt, loopt inmiddels bij de eerste werkgevers. Daarvoor heeft een groep medewerkers van Arbo Unie het programma zelf getest. Carla Wassenaar (30), manager Keuringen: “Ik dacht altijd dat ik best veel bewoog en dat bleek in de praktijk nogal tegen te vallen. Daar word je dan opeens mee geconfronteerd. En ik niet alleen: we waren opeens allemaal intensief met informatie verzamelen bezig. Het was het gesprek van de dag. Samen met de vitaliteitscoach ben ik onder meer gaan kijken hoe ik op het streefgetal van 10.000 stappen per dag kon uitkomen. Bijvoorbeeld door niet voor de deur te parkeren maar een paar straten verderop, door tijdens telefoongesprekken rond te lopen en lopend naar de supermarkt te gaan. Het coachingstraject is afgerond, maar het armbandje draag ik nog. Ondanks dat de coach mij niet meer elke twee weken streng aankijkt, is het effect van die gesprekken gebleven: bij mij en ook bij mijn collega’s. Mijn hartslag in rust is echt een paar slagen per minuut lager dan voor het programma.”

DMS investeert actief in de inzetbaarheid van haar medewerkers. Muriël Thijssen, Director DSM Occupational Health Center: ‘Wij willen graag dat onze medewerkers ‘fit for the job’ zijn en duurzaam inzetbaar blijven voor hun werk. Dat zien we als een verantwoordelijkheid van de werkgever en de medewerker. En medewerkers met elkaar, onderling. Wij doen nu een pilot met Polshoogte van Arbo Unie. Aan de resultaten zien wij dat het programma goed past bij onze ideeën over duurzame inzetbaarheid. Medewerkers zijn zich bewuster van gezond gedrag en de eigen vitaliteit. Het is interactief: je gaat zelf én met je team aan de slag. En de directe feedback is heel stimulerend. Je merkt dat als jíj dat doet, ook de omgeving dat gaat doen. Dus het heeft ook nog een keer uitstraling naar anderen.’


Op 13 oktober tijdens de HR Live in Den Haag kom je alles te weten over ‘wearables’ waarmee je teams hun vitaliteit vergroten. Goed voor de motivatie en de inzetbaarheid. Je bent van harte welkom tijdens onze workshops. Deelname is gratis.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven (link)


Bron: Arbo Unie, artikel Werken aan gezondheid is hip 19 september 2015

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, die organisaties vooruit brengt. Wij helpen mensen een leven lang optimaal te laten werken. Op een gezonde, veilige en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die de filosofie van duurzame inzetbaarheid delen en die willen investeren in mensen.

Producttips