Logo
  • Persbericht
  • 14 juni 2018

Onderzoek wijst uit: overheid loopt voorop in persoonlijke ontwikkeling

Hoewel weleens anders gedacht wordt, is de overheid de sector die kantoormedewerkers de meeste ruimte voor persoonlijke ontwikkeling biedt. Driekwart van de overheidsmedewerkers geeft aan dat hun persoonlijke ontwikkeling grotendeels plaatsvindt binnen werktijd, tegenover slechts 37% van de werknemers in zakelijke dienstverlening. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van TrainTool, trainingsbureau in grootschalige soft skills-ontwikkeling, onder ruim 1.000 kantoormedewerkers in Nederland.

Beeld Onderzoek wijst uit: overheid loopt voorop in persoonlijke ontwikkeling

Werknemers in communicatie en zakelijke dienstverlening zijn relatief het meest bezig met persoonlijke ontwikkeling buiten werktijd: 63% geeft aan dat hun persoonlijke ontwikkeling, zowel groei in soft skills als feedback geven als vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, grotendeels dan plaatsvindt. Zij hebben het minste bezwaar om in eigen tijd (online) te trainen, maar willen vooral meer tijd aan persoonlijke ontwikkeling besteden tijdens werktijd: meer dan de helft vindt dat hier te weinig ruimte voor is.

Ook hoger opgeleiden zouden het prima vinden om in eigen tijd te trainen (74%), maar opvallend genoeg vindt hun persoonlijke ontwikkeling meer plaats tijdens werktijd dan bij midden- en lager opgeleiden. Desondanks wil de helft dat hun werkgever hier binnen werktijd nog meer aandacht aan besteedt. Wat dat betreft zitten hoger opgeleiden het best bij de overheid: daar geeft 74% van de werknemers aan zich grotendeels tijdens werktijd te ontwikkelen.

“Wij zien bijvoorbeeld dat veel gemeentes aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers”, voegt TrainTool-CEO Marijn de Geus toe. “En ook dat de participatie daar veel groter is. Vooral door de betrokkenheid van de managers. Wat dat betreft zouden managers in andere sectoren, zoals zakelijke dienstverlening, meer aandacht kunnen hebben voor persoonlijke ontwikkeling. Dat hoeft niet alleen ten koste te gaan van werktijd, want we zien dat mensen best bereid zijn om ook online en in eigen tijd te trainen.”

Producttips