Logo
  • Persbericht
  • 11 mei 2017
  • Arbo Unie

Arbo Unie behaalt ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

Onlangs heeft Arbo Unie als een van de eerste dienstverleners in de bedrijfsgezondheidszorg het ISO 27001 certificaat behaald voor het omgaan met vertrouwelijke informatie. Dit certificaat staat voor het procesmatig beveiligen van de gegevens van klanten, cliënten en medewerkers. Informatiebeveiliging en privacy zijn hierbij essentieel. ‘Als een van de eerste arbodienstverleners in Nederland hebben we voor onze gehele organisatie alle regelgeving geïmplementeerd en de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om vertrouwelijke informatie te beschermen’, aldus Wim Schimmel, CEO van Arbo Unie.

Beeld Arbo Unie behaalt ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

Systeem voor goede beveiliging

Arbo Unie verwerkt persoonsgegevens met het oog op haar dienstverlening. Dit zijn vaak gezondheidsgegevens die een bijzondere status hebben in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ‘Om deze gegevens goed te beveiligen hebben we een managementsysteem geïmplementeerd dat het fundament is van een goede informatiebeveiliging binnen Arbo Unie. Het behalen van het ISO 27001 certificaat is een belangrijk signaal dat we het informatieproces goed beheersen en dat alle gegevens goed zijn beveiligd. En daar zijn we trots op’, vertelt Schimmel.

Prioriteit voor informatiebeveiliging en privacy

‘Aan het certificeren is een zorgvuldig proces voorafgegaan. Het beschermen van de gegevens van onze klanten en cliënten is een prioriteit. Dat was ook de intrinsieke motivatie om het ISO 27001 certificaat te behalen. We beschikken over een managementsysteem dat ervoor zorgt dat we effectief met mogelijke incidenten kunnen omgaan. Alle medewerkers zijn intensief getraind met de focus om zichzelf te blijven verbeteren. Dit toetsen we zeer regelmatig door zowel interne als externe audits uit te voeren’, besluit Schimmel.

Producttips