Logo
  • Nieuws
  • 22 november 2016
  • Bron: Rijksoverheid

Online personeelsbank werkzoekenden met arbeidsbeperking

Het UWV heeft de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ gelanceerd, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Daarnaast wordt de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt voor onbepaalde tijd geldig.

Beeld Online personeelsbank werkzoekenden met arbeidsbeperking

De online personeelsbank moet het voor werkgevers eenvoudiger maken om in contact te komen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. Werkgevers kunnen hierin direct en doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen en over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, als die nodig is.

No-riskpolis

Eerder ging de Eerste Kamer akkoord met het structureel maken van de no-riskpolis. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij er financieel niet voor opdraaien als deze werknemer ziek wordt. Een belangrijke stap volgens staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelenheid, want het is belangrijk dat werkgevers minder risico’s ervaren zodat meer mensen vaste contracten krijgen.

Ga voor meer informatie over de kandidatenverkenner banenafspraak naar www.werk.nl/kandidatenverkenner

Producttips