Logo
  • Nieuws
  • 9 juni 2017

Belastingdienst wijst bezwaarschriften btw privégebruik auto af

De inspecteur van de Belastingdienst heeft uitspraak op massaal bezwaar gedaan. Dit naar aanleiding van de arresten van 21 april 2017 van de Hoge Raad over het privégebruik van de auto en btw. De ingediende bezwaren zijn formeel gegrond verklaard maar doordat voor de nadere onderbouwing nog maar 6 weken wordt gegeven, wijst de Belastingdienst de bezwaren feitelijk af aldus het Register Belastingadviseurs.

Beeld Belastingdienst wijst bezwaarschriften btw privégebruik auto af

Volgens Adjay Pahladsingh van Bureau Vaktechniek van het Register Belastingadviseurs wordt het gros van de ingediende bezwaarschriften naar de ‘prullenbak verwezen’ doordat belastingplichtigen te korte tijd voor onderbouwing krijgen. Pahladsingh: “Het gaat inmiddels om circa twee miljoen bezwaarschriften die over een periode van zes jaren zijn ingediend. Nu de arresten van de Hoge Raad er eindelijk zijn, krijgen belastingplichtigen en hun adviseurs slechts zes weken de tijd om al die bezwaren nader te motiveren. Als wordt verzocht om uitstel voor de motivering, komen hier misschien nog vier weken bij. Denkt de Belastingdienst werkelijk dat dit mogelijk is? Veel te kort, zeker met de zomervakantie in zicht. Door slechts zes weken de tijd te gunnen, zullen veel van de bezwaarschriften feitelijk in de prullenbak belanden. Het zou de Belastingdienst sieren om dit hele proces, waaraan iedereen heeft meegewerkt, op een nette manier af te wikkelen. Mede vanuit het oogpunt van fair play zou meer tijd moeten worden gegund.”

Eenvoudige bezwaarmogelijkheid

“Vanaf 2011 stond de huidige regeling al ter discussie. Al snel volgde een grote stroom aan bezwaarschriften. Gezien het feit dat die stroom steeds groter werd, gaf de Belastingdienst aan dat op eenvoudige wijze kon worden aangesloten bij de collectieve procedure. Het was toen niet nodig om de bezwaarschriften nader te motiveren. Nu stelt de Belastingdienst echter dat heel snel moet worden gemotiveerd. Dit staat haaks op het uitgangspunt dat eerder gold: zonder veel actie eenvoudig meelopen. Nu is het juist heel veel actie in heel korte tijd.”

Afwikkeling bezwaarschriften

Volgens Pahladsingh is dus onduidelijk hoe met de nadere onderbouwing wordt omgegaan. Pahladsingh: “Wordt die zonder meer gevolgd of gaat de Belastingdienst alsnog afwijzen op basis van de onderbouwing? En wat als geen nadere motivering volgt? Hoe wordt omgegaan met kostenvergoedingen en schadevergoedingen voor de ingediende bezwaarschriften? Verder kan wellicht ook worden nagedacht over alternatieven voor het huidige systeem, nu de houdbaarheid wel ter discussie is komen te staan.”

Lees hier meer over btw-heffing privégebruik auto van de zaak

Producttips