Logo
  • Nieuws
  • 26 januari 2017
  • Bron: ArboUnie

Eerste kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen. Dit betekent dat de nieuwe Arbowet vanaf 1 juli 2017 ingaat.

Beeld Eerste kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

De gewijzigde Arbowet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is uiterst belangrijk.

Belangrijkste doelstellingen en wijzigingen Arbowet

- Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.

- De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

- Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:

  • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  • op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • hoe de toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en OR geregeld is;
  • hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
  • hoe de klachtenprocedures werken;
  • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

- Handhaving & toezicht: Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

- Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

- Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.

- Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

 

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, die organisaties vooruit brengt. Wij helpen mensen een leven lang optimaal te laten werken. Op een gezonde, veilige en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die de filosofie van duurzame inzetbaarheid delen en die willen investeren in mensen.

Producttips

Ook interessant