Logo
  • Video
  • 5 februari 2024

Overeenkomst bepaalde tijd: onduidelijkheden en hoe te voorkomen

Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen onduidelijkheden ontstaan als de situatie enigszins verandert. Wat bijvoorbeeld als de overeenkomst is gesloten voor de duur van de afwezigheid door ziekte van een werknemer en deze overlijdt? Is de overeenkomst met vervanger dan automatisch beëindigd? Of een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van het seizoen. Is deze omschrijving dan wel voldoende objectief? 

Producttips