Logo
  • Blog
  • 2 februari 2017

IKB: van stugge arbeidsvoorwaarden naar flexibele doelen – zonder te verdrinken

Steeds meer medewerkers in de publieke sector krijgen de vrijheid om hun eigen financiële keuzes te maken binnen hun salaris – sinds 1 januari van dit jaar ook de gemeenteambtenaren. Dat is te danken aan het Individueel Keuzebudget (IKB), dat hen de mogelijkheid biedt om hun salaris flexibel in te zetten voor de door hen gestelde doelen. Een goede ontwikkeling, die ook buiten de publieke sector weerklank zou moeten vinden.

Met het IKB wordt het voor werkgevers makkelijker om iedere medewerker tegemoet te komen in zijn of haar behoeften. Het nieuwe keuzebudget biedt werknemers bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun vakantietoeslag of eindejaarsuitkering te verhogen, of om meer bovenwettelijk verlof op te nemen. Of hij of zij gebruikt het ter voorbereiding op zijn of haar pensioen. Andere mogelijkheden zijn om extra pensioen in te kopen, een onbelaste opleiding of training te volgen of om een fiets van de zaak aan te schaffen.

Flexibele invulling van salaris

In totaal bestaat dit budget uit ruim 18 procent van het jaarsalaris (dit kan verschillen per cao). Deze flexibele manier om de doorgaans stugge arbeidsvoorwaarden juist te gebruiken, is een aanzet om cao’s te moderniseren.
Als organisatie is het van belang om medewerkers te informeren over hoe zij hun salaris precies kunnen inrichten. Een goede begeleiding zorgt ervoor dat er wordt nagedacht over wat de meest optimale situatie is voor een medewerker. Wat is de juiste balans tussen zijn of haar werk- en persoonlijke situatie? De vele keuzemogelijkheden hebben veel invloed op hun ontwikkeling, en de HR-afdeling kan medewerkers daarbij adviseren.

Het proces automatiseren

De flexibele invulling van het salaris heeft nog een voordeel: het loon is namelijk bijna altijd om te zetten naar onbelast loon, wat betekent dat de medewerker minder loonbelasting betaalt. Overigens profiteert de werkgever hier net zo goed van, want die hoeft minder aan zorgverzekering en sociale premies af te dragen. Een win-winsituatie dus.
Bovendien bespaart het IKB de HR-afdeling tijd in plaats van dat het tijd kost. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de afdeling gebruikmaakt van een goed e-HRM-systeem, waarmee ze wijzigingen eenvoudig en automatisch kunnen verwerken. Zo’n systeem geeft een medewerker duidelijke informatie over wat het keuzebudget betekent voor hem of haar, zodat de HR-afdeling tijd overhoudt voor andere zaken. Ook geeft het systeem weer wat er gebeurt als hij of zij een bepaalde keuze maakt en wat de gevolgen van die keuze zijn.

Adviserende rol voor salarisadministrateurs

Door het IKB-proces te automatiseren, komt de regie meer bij medewerkers te liggen en hoeft de HR-afdeling minder handelingen te verrichten. Daarentegen komt er wel een nieuwe, adviserende rol vrij voor salarisadministrateurs, die medewerkers kunnen begeleiden bij hun keuzemogelijkheden. Want het IKB moet hen juist vrijheid geven in plaats van ze te laten verdrinken.
 

 

Producttips