Logo
  • Blog
  • 23 februari 2017

Integrale aanpak van verzuim nodig

Iedereen wordt ziek. Daar kunt u als werkgever niet omheen. Dat is vervelend voor zowel uw werknemers als voor u. Zeker als het verzuim langdurig is of terugkerend. Er zijn echter manieren waarop werkgevers de pijn kunnen verzachten. Daarbij is het van belang dat zij zich realiseren dat verzuim vaak meer oorzaken heeft dan alleen medische.

Voor ieder mens is de privé-werkbalans van vitaal belang, wil hij goed kunnen functioneren op werk en in de maatschappij. Idealiter zorgen werknemers zelf voor een gezonde balans, maar soms hebben ze daar wat hulp bij nodig.

Als werknemers zich ziekmelden, organiseert De Arbodienst de medische begeleiding. De leidinggevende (of centrale afdeling) heeft echter de verantwoordelijkheid voor alles eromheen. Denk aan het opvolgen van poortwachter-verplichtingen, het benutten van wettelijke compensatie- en vangnetregelingen (zoals no risk); het onderhouden van contact met de zieke en de Arbodienstverlening, het onderzoeken van re-integratiemogelijkheden en het aanpassen van de werkplek of takenpakket.

Bovendien is er het financiële aspect het meefinancieren van re-integratietrajecten door de collectieve zorg- of WGA-verzekering. En eventueel regresprocedures als het verzuim veroorzaakt is door een derde (bij een auto-ongeval bijvoorbeeld).

Natuurlijk wilt u als organisatie deze moeite doen voor uw arbeidskrachten. Maar nog liever wilt u dat zij een dusdanig gebalanceerd leven leiden dat zij niet in de problemen komen op werk of thuis. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw werknemers gelukkig en gezond zijn en blijven, zodat ook hun inzetbaarheid verbetert? Het toverwoord is succesvol verzuimmanagement.

Integrale aanpak

Verzuimmanagement wordt vaak pas succesvol als het integraal wordt aangepakt. Veel partijen voeren maar één schakel van de ketting uit. Zo kijkt de Arboarts bijvoorbeeld alleen naar verzuim met een medische bril. Door naar verzuim te kijken vanuit een helikopterview, en echt te kijken naar de totale oorzaak van het verzuim, in plaats van één aspect, kunnen organisaties het probleem bij de wortel aanpakken. Aan verzuim liggen immers vaak ook psychosociale oorzaken ten grondslag.

                                                                                                                                                                                              

Interventie

Interventie dient op elk moment in het proces plaats te vinden. Dit kan medische, revalidatie en/of re-integratiebegeleiding zijn. Waar nodig kunnen toetsende interventies worden ingezet, uitgevoerd door bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, om te beoordelen wat de mate van belastbaarheid kan zijn. Zo wordt de inzet van interventies als investering gezien in plaats van als kostenpost.

Benutten cofinanciering

Wat veel werkgevers niet weten is dat de ziektekosten-, WGA- en inkomensverzekeraars vaak bereid zijn om mee te betalen aan interventies. Ze zijn immers gebaat bij een snel herstel. Zorgverzekeraars richten zich vaak op medische interventies. WGA- en inkomensverzekeraars ook op andere interventies, zoals coaching en omscholing.

Cases

Interventies: voorbeeld van de budgetcoach

Willem is regelmatig aan het eind van de maand drie dagen ziek. De ene keer is het een verkoudheid, dan pijn in de rug: altijd weinig concrete klachten. De leidinggevende herkent na verloop van tijd een patroon. Bij de eerstvolgende ziekmelding volgt een gesprek met een casemanager. Deze vraagt Willem of hij het nog wel naar zijn zin heeft op zijn werk. Willem geeft vage antwoorden. Een week later volgt een tweede gesprek. Na enig doorvragen blijkt dat Willem aan het eind van de maand vaak onvoldoende saldo heeft om het openbaar vervoer te kunnen betalen om naar werk te gaan. De oplossing? Een budgetcoach kan Willem leren omgaan met geld - op kosten van de werkgever. Na verloop van tijd is het probleem structureel opgelost en verdwijnen de kosten ook.

Interventies: voorbeeld van de rouwtherapeut

De partner van Inge overlijdt. Na een periode van verlof gaat Inge weer aan het werk. Na enkele weken volgt een ziekmelding: Inge slaapt slecht, voelt zich niet goed etc. Na een gesprek met de Arboarts blijkt dat ze nog erg bezig is met het verlies van haar partner en daardoor verzuimt. Een oplossing wordt gevonden in een rouwtherapeut, waar Inge op kosten van haar werkgever naartoe gaat. Ze herstelt hierdoor aanzienlijk sneller.

Interventies: voorbeeld van de WGA-verzekeraar die kosten betaalt

Yaela is al anderhalf jaar afwezig vanwege psychische klachten. WIA-instroom lijkt onvermijdelijk. De Arboarts stelt voor dat ze een specifiek programma gaat volgen,  de kosten hiervan zijn 5.000 euro. Na overleg met de WGA-verzekeraar besluit deze de kosten voor zijn rekening te nemen. Door deze interventie is de kans groot dat Yaela weer in staat zal zijn om aan het werk te gaan.

Interventie: scholing en begeleiding

Mirjam heeft jarenlang aan haar carrière gewerkt bij een internationale organisatie en, met veel hulp van haar ouders, twee kinderen opgevoed. Een jaar geleden stortte haar wereld in elkaar door een reorganisatie waardoor ze op straat kwam te staan. Door haar positieve instelling vond ze relatief snel een nieuwe baan. Haarzelf weer opnieuw bewijzen vergde meer van haar dan ze van tevoren had gedacht. Het telefoontje dat haar moeder, haar steun en toeverlaat, een hersenbloeding had gehad, sloeg dan ook in als een bom. De combinatie van nieuw werk, puberkinderen en een zieke moeder werd Mirjam al gauw te veel. Na de zoveelste slapeloze nacht, gaat ze naar de huisarts. De accu is duidelijk op. Op zijn advies meldt ze zich ziek.

De casemanager heeft, vanaf het moment dat Mirjam zich ziek meldt, intensief contact met haar. Al tijdens haar dienstverband helpt een specialist haar om bepaalde praktische zaken op orde te brengen waardoor Mirjam weer overzicht en rust krijgt. Mirjam werkt op initiatief van de casemanager, samen met een aantal interventionisten, hard aan haar herstel. Door herscholing vindt ze een nieuwe positie die haar in staat stelt om de zorg voor haar pubers én haar revaliderende moeder beter te combineren met haar werk.

Producttips