Logo
  • Nieuws
  • 24 maart 2017
  • Mariel Hovemann
  • Bron: Raad van State

RvS adviseert wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag te heroverwegen

Het wetsvoorstel van demissionair minister Asscher om de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid niet langer voor rekening van de individuele werkgever te laten komen, kan niet op goedkeuring van de Raad van State rekenen. Asscher geeft echter aan toch met de plannen door te gaan.

Beeld RvS adviseert wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag te heroverwegen

Tot 1 juli 2015 kon een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die gedurende twee jaar arbeidsongeschikt was geweest, beëindigen zonder dat daarbij een ontslagvergoeding hoefde te worden betaald. Sinds die datum geldt de Wet werk en zekerheid (Wwz) en is de werkgever verplicht om in dergelijke gevallen wel een transitievergoeding te betalen.

Algemeen werkloosheidsfonds

Omdat werkgevers aangaven zorgen te hebben over de oplopende financiële verplichtingen bij langdurige zieke werknemers, is Asscher met een wetsvoorstel gekomen. Werknemers die langdurig ziek zijn, houden daarin recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.
Het adviesorgaan vraagt zich af waarom er niet voor is gekozen terug te keren naar de situatie van vóór de Wwz, waarin geen recht op transitievergoeding bestond voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Ook vindt zij dat de bezwaren ten aanzien van de oplopende kosten niet worden weggenomen met het wetsvoorstel. De kosten voor de individuele werkgever worden weliswaar verminderd, maar die voor de andere werkgevers worden verhoogd doordat de kosten over alle werkgevers worden verdeeld.

Alternatieven

Ook geeft de RvS aan dat de toelichting op het wetsvoorstel geen alternatieven bevat om de financiële belasting voor werkgevers voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers te verminderen. Een alternatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn om het recht op doorbetaling van loon bij ziekte aan te passen.

De RvS adviseert dan ook de vergoedingsregeling te heroverwegen. Minister Asscher heeft echter aangegeven dat hij dit niet van plan is.

Bedrijfseconomische redenen

Het wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag bevat ook een aanpassing voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Lees meer over het wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag in het artikel Wetsvoorstel transitievergoeding: wat verandert er?.

 

Producttips

Ook interessant