Logo
  • Video
  • 6 februari 2020

Ontslag in de proeftijd: wanneer kan het wel en wanneer niet?

Proeftijdontslag kan met onmiddellijke ingang. Ook zijn de opzegverboden niet van toepassing. Maar er kan sprake zijn van schending van goed werkgeverschap. Kun je bijvoorbeeld iemand ontslaan die chronisch ziek is? Of zwanger? En kan iemand voor aanvang van het dienstverband gebruik maken van het proeftijdbeding voor ontslag?

HR Academy - Kennis op niveau! HR Academy is er speciaal voor HR-professionals en functionarissen met personeelsverantwoordelijkheid. Want we hebben ons helemaal gespecialiseerd in kennisopleidingen op het gebied van human resources management. We weten hoe breed dat speelveld is en we kennen de veelheid aan onderwerpen waarvan je op de hoogte moet zijn. Daarom helpt HR Academy je om in jouw dagelijkse praktijk effectief te zijn en te groeien in je vak. Daarvoor bieden we je hoogwaardige opleidingen om je kennis op niveau te brengen én te houden. Van wet- en regelgeving tot strategie en beleid.

Producttips