Logo
  • Blog
  • 9 december 2016

Half miljoen vakmensen gezocht in 2025

In de komende twee jaar zijn er in Nederland niet minder dan 50.000 nieuwe mbo'ers nodig in de techniek, de logistiek, de zorg en de bouw. Bedrijven vullen de grote uitstroom van oudere werknemers niet op met afgestudeerde mbo'ers: daarvan zijn er simpelweg te weinig. Talent
binnen de eigen organisatie ontwikkelen is dan ook een slimme investering: het zijn serieuze vaklieden met werkervaring. Datzelfde geldt voor zij-instromers uit andere vakgebieden of sectoren.

Bedrijven kunnen niet verder groeien door het almaar toenemende gebrek aan mankracht. Opleiden van eigen medewerkers kan het tekort aan vakmensen grotendeels oplossen. Die conclusie trekt het Centrum voor Ambachtseconomie op basis van een studie door onderzoeksbureau ABF Research. De onderzoekers becijferden dat er in 2025 een tekort zal zijn van een half miljoen medewerkers in de logistiek, zorg, bouw, techniek en IT.

Jong talent werven vs uitstroom van vakmensen

Maar waar vindt een ondernemer die mensen? Werving van nieuwe, jonge talenten is enorm lastig: de uitstroom van vakmensen overtreft de instroom van jonge afgestudeerde mbo'ers ruimschoots. En dat gaat de komende jaren niet veranderen, integendeel. Bedrijven zullen zich meer en meer moeten richten op de ontwikkeling van talent dat ze al in huis hebben. Ook het CvAE adviseert bedrijven om zich nadrukkelijk te richten op het beperken van de uitstroom. In het rapport van ABF Research staat: 'de vervangingsvraag van vakbekwame werkenden kan voor een groot deel worden ingevuld met werkenden die door het opdoen van werkervaring doorgroeien tot professional. Het begeleiden van werkenden in hun ontwikkeling tot het niveau van vakbekwaam is dan ook essentieel en zou met het oog op de professionaliteit van de sector een belangrijk speerpunt moeten zijn'.

Talent ontwikkelen

Binnen de eigen organisatie loopt vaak meer talent rond dan bedrijven zich realiseren. Die mensen zijn al verbonden aan het bedrijf, kennen de organisatie van binnen uit en voelen vaak een sterke betrokkenheid met hun werkgever. Hun motivatie om verder te groeien en zich te ontwikkelen wordt vaak nog onderschat. Het potentieel is enorm. Ook het aantrekken van zij-instromers is een mogelijkheid.

Subsidie

Bedrijven die hun mensen willen bijscholen en kiezen voor een erkende mbo-opleiding kunnen daarvoor subsidie aanvragen bij de overheid. Die subsidie is een mooie bijkomstigheid die veel bedrijven net dat laatste duwtje in de rug geeft. Want het hogere doel van de bijscholing of omscholing van medewerkers is natuurlijk dat je arsenaal aan gediplomeerde vakmensen groeit en dat je je als bedrijf met een goed geschoold en deskundig team van medewerkers heel duidelijk onderscheidt in de markt. En dat is geen toekomstmuziek. Dat is de harde realiteit nu.

 

Producttips